Tak wynika z założeń do projektu nowelizacji rozporządzenia RM w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, opublikowanych w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu.

Ustalają m.in. warunki i sposób opłacania pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, w tym minimalny poziom pensji zasadniczej na poszczególnych stanowiskach zaszeregowania. Rząd tłumaczy, że zmiany mają umożliwić dostosowanie wypłat tych osób do minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r. Od 1 stycznia wyniesie ono do 3490 zł, a od 1 lipca do 3600 zł (DzU, poz. 1952).

Czytaj więcej

Możliwe podwyżki wynagrodzeń dla pracowników samorządowych

Związek Miast Polskich alarmował niedawno, że w związku z inflacją pracownicy samorządowi skarżą się na drastycznie niskie zarobki, nieadekwatne do poziomu wykształcenia i obowiązków. W efekcie osoby, które w ogóle nie pracują, mogą uzyskać wyższe kwoty z zasiłków i dodatków.

Wynagrodzenie zasadnicze urzędników ma wzrosnąć od 3 tys. zł (w I kategorii zaszeregowania) do 4,3 tys. zł (w XXII kategorii). Dotychczas było to odpowiednio 2150 zł i 3600 zł.

Projekt koryguje też tabelę stanowisk. Rząd zapewnia, że zmiana wychodzi naprzeciw propozycjom strony samorządowej. Polega na scaleniu tabel stanowisk funkcjonujących obecnie odrębnie dla urzędów i osobno dla samorządowych jednostek organizacyjnych. Jednocześnie ma zostać uporządkowany wykaz tych stanowisk wraz z przypisanymi im minimalnymi kategoriami zaszeregowania oraz najniższymi wymaganiami kwalifikacyjnymi.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 marca 2023 r.

Etap legislacyjny: W wykazie prac rządu