Rządzący po raz kolejny zapowiadają, że wykonają wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r. Polski Ład przewiduje zrównanie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami niezależnie od momentu jej powstania. W dokumencie zapisano, że wsparcie państwa powinno być równe, niezależnie od okoliczności losu.

Teraz opiekujący się bliskimi, których niepełnosprawność powstała, gdy byli już dorośli, po świadczenie muszą iść do sądu.

Czytaj też: Samorządy apelują o zmiany dla opiekunów niepełnosprawnych

– Nie pierwszy raz obiecuje się rodzinom osób z niepełnosprawnościami, że ich sytuacja się poprawi. Poczekajmy na projekt i na konkretne propozycje rozwiązań. Planowana jest zmiana systemu orzekania o niepełnosprawności. Kwalifikacja uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego też może się zmienić – mówi dr Paweł Kubicki, Centrum Badań nad Niepełnosprawnością.

Opiekun osoby, której niepełnosprawność powstała w wieku dorosłym, otrzymuje obecnie 620 zł. Przyznanie świadczenia może być uzależnione od kryterium dochodowego. Taki opiekun nie może podjąć żadnej pracy. Opiekun niepełnosprawnego dziecka otrzymuje zaś świadczenie pielęgnacyjne w miesięcznej wysokości 1971 zł.

Do 2013 r. wszyscy opiekunowie otrzymywali świadczenie pielęgnacyjne. Potem ich sytuacja została zróżnicowana. W 2014 r. Trybunał Konstytucyjny zasady przyznawania świadczeń uznał za niekonstytucyjne.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego zróżnicowanie uzależnione od wieku powstania niepełnosprawności jest niezgodne z art. 32 ustawy zasadniczej, czyli z zasadą równości wobec prawa. Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych należą bowiem do tej samej grupy i powinni być traktowani podobnie.

Opiekunowie osób, których niepełnosprawność powstała w dorosłym życiu, gremialnie zaskarżają decyzje odmawiające im świadczenia pielęgnacyjnego. Wojewódzkie Sądy Administracyjne przyznają wyższe wsparcie. Ale to trwa. Nie wszyscy decydują się na ścieżkę sądową. Część osób nie jest świadoma, że sąd przyzna im świadczenie; część nie radzi sobie z formalnościami. Powstały nawet firmy specjalizujące się w uzyskiwaniu wsparcia dla opiekunów. Ale nie działają charytatywnie. Za ich usługi opiekunowie muszą zapłacić.

Zgodnie z zapowiedziami Polskiego Ładu zmienić się też mają zasady wsparcia niepełnosprawnych dzieci. Ich rodzice będą mogli szukać pomocy w Centrach Dziecka i Rodziny.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

To nowe jednostki systemu oświaty, które powstaną z przekształcenia publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Do ich zadań będą należały m.in. prowadzenie oceny funkcjonalnej dzieci i osób uczących się, konsultacje i doradztwo specjalistów z innych sektorów (asystentów rodziny, pracowników socjalnych).