Ustawa z 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo zostało zawieszone w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r., przewiduje korzystne rozwiązania dla 40 tys. emerytów, którzy ucierpieli na nietrafionych oszczędnościach rządu. Nowe przepisy przewidują nie tylko zwrot należnych im emerytur, ale także wypłatę odsetek od tych zaległości.

Aby jednak do tego doszło, emeryci starający się o zwrot będą się musieli rozliczyć z ZUS z osiągniętych w czasie zawieszenia zarobków.

Kto ma prawo

Prawo do zwrotu zawieszonej emerytury, w myśl art. 2 ustawy, mają wszystkie osoby, które przed 1 stycznia 2011 r. przeszły na emeryturę i pobierały to świadczenie bez konieczności rezygnowania z pracy. Nie ma więc znaczenia, czy dana osoba złożyła wniosek do ZUS o przyznanie tego świadczenia w okresie 2009–2010, gdy obowiązywały korzystne dla emerytów przepisy, czy też przeszła na emeryturę wcześniej, a w okresie 2009–2010 złożyła tylko wniosek o podjęcie wypłaty przyznanego wcześniej świadczenia.

Ustawa mówi, że emeryci dostaną teraz świadczenia w takiej wysokości, jaka przysługiwałaby im, gdyby ich emerytura nie była w ogóle zawieszona. Przy obliczaniu zwrotu ZUS uwzględni więc wszystkie waloryzacje.

Co trzeba napisać

Ustawa nie przewiduje żadnych specjalnych druków, na których emeryci powinni składać wnioski o zwrot. Trzeba będzie więc sformułować je samemu.

– Zgodnie z przepisami wniosek emeryta musi zawierać jego imię, nazwisko i adres zamieszkania, numer przyznanej mu emerytury oraz określać, czego dotyczy – a więc wypłaty emerytury zawieszonej w okresie np. od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. wraz z odsetkami – radzi Jacek Dziekan z centrali ZUS w Warszawie.

Ważne, aby wniosek zawierał nazwę i adres oddziału ZUS, do którego jest adresowany.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Konieczne rozliczenie

– Wcześniejsi emeryci, zatrudnieni na etacie czy umowie-zleceniu, powinni dołączyć do wniosku o wypłatę zaległej emerytury zaświadczenie od pracodawcy czy zleceniodawcy o wysokości przychodów uzyskanych w okresie, za który przysługuje wypłata zawieszonego świadczenia – dodaje Jacek Dziekan.

Jeśli w czasie zawieszenia osiągali zarobki przekraczające ustawowe limity (70 proc. lub 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), muszą liczyć się z tym, że ZUS potrąci im część świadczenia lub nawet zawiesi jego wypłatę w całości.

Po wygranej przed sądem

Kiedy ZUS odda tylko odsetki

Zgodnie z art. 8 ustawy o zwrocie emerytur osoby, które dostały ?już zwrot zawieszonej emerytury na podstawie prawomocnego wyroku sądu i teraz dochodzą jedynie wypłaty odsetek ?od zaległego świadczenia, muszą złożyć wniosek, ?w którym wskażą, że domagają się jedynie wypłaty odsetek obliczonych od kwoty emerytury wypłaconej w wyniku wykonania wyroku sądu.

Wypłata odsetek przysługuje jedynie tym osobom, którym sąd oddalił roszczenie o odsetki albo nie orzekł o ich prawie do odsetek od zaległego świadczenia.

Odsetki te przysługują za okres:

- do dnia wypłaty zawieszonej emerytury na podstawie wyroku sąd, gdy nastąpiła przed dniem wejścia ustawy w życie,

- do dnia wejścia w życie ustawy – gdy wyrok nakazujący wypłatę zawieszonej emerytury zapadł już po wejściu ustawy w życie.