„Rz" dotarła do wytycznych ZUS zawierających szczegółowe wyjaśnienia, kto i kiedy może skorzystać z możliwości podwyższenia pobieranego już świadczenia.

Najkorzystniejsza zmiana dotyczy kobiet urodzonych po 1948 r., które przed 1999 r. opiekowały się dziećmi na urlopach wychowawczych czy bezpłatnych.

ZUS przy wyliczeniu emerytury z nowego systemu zaliczał im dotychczas te okresy do kapitału początkowego według przelicznika 0,7 proc. podstawy wymiaru. Po zmianach ma obowiązek uwzględnić wskaźnik 1,3 proc. za każdy rok tych okresów. Z wytycznych ZUS wynika, że o podwyżkę mogą się starać także kobiety pobierające emeryturę częściową, pomostową i nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Emeryturę z nowego systemu, emeryturę częściową, pomostową i nauczycielskie świadczenie kompensacyjne mogą podwyższyć sobie zarówno kobiety, jak i mężczyźni urodzeni po 1948 r., którzy przed 1999 r. ukończyli studia, ale w myśl obowiązujących dotychczas przepisów ZUS nie zaliczył im całego tego okresu do kapitału początkowego.

Z możliwości zastosowania korzystniejszej tablicy trwania życia z dnia osiągnięcia wieku emerytalnego do obliczenia świadczenia na nowych zasadach skorzysta zaś wyłącznie osoba, która osiągnęła już powszechny wiek emerytalny. Ta metoda nie posłuży osobom, które pobierają wcześniejszą emeryturę ze starego systemu, emeryturę pomostową, emeryturę częściową czy nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Z kolei urodzeni przed 1949 r., którzy dotychczas pobierali wcześniejszą emeryturę, mogą skorzystać z możliwości podwyższenia świadczenia przez przejście do nowego systemu. Zgodnie z wytycznymi z takiej możliwości może skorzystać wyłącznie osoba, która po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego nadal była ubezpieczona w ZUS z tytułu wykonywania umowy o pracę, zlecenia.

Oficjalna publikacja wytycznych na stronie ZUS nastąpi niebawem.