Premia dla seniorów za wiek budzi wątpliwości

Wniosek o przyznanie świadczenia honorowego wymaga podania zbyt wielu danych.

Publikacja: 04.06.2024 04:30

Premia dla seniorów za wiek budzi wątpliwości

Foto: Adobe Stock

Tak wynika z opinii prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) do projektu ustawy o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia.

Przypomnijmy, że wraz z setnymi urodzinami seniorzy mogą liczyć na wyjątkową premię za wiek. Wysokość dodatkowej, honorowej emerytury jest różna, ponieważ zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu ukończenia 100 lat. Stanowi ona 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Obecnie jest to 5540,25 zł brutto. Problem w tym, że ta utrwalona i zgodna z oczekiwaniami społecznymi praktyka wynika z aktu prawa wewnętrznego (decyzji podjętej przez prezesa Rady Ministrów) sprzed kilkudziesięciu lat.

Dlatego projektodawcy chcą, aby zasady i tryb przyznawania świadczenia honorowego były uregulowane w ustawie. Jak bowiem tłumaczą, zarządzenia premiera i ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty i nie mogą stanowić podstawy decyzji wobec obywateli. Zamierzają też wyczerpująco uregulować postępowanie poprzedzające przyznanie świadczenia honorowego. Problem w tym, że sposób załatwienia w projekcie niektórych kwestii budzi wątpliwości.

Czytaj więcej

ZUS lub KRUS będą wypłacać wyjątkową premię za wiek

I tak, obawy UODO są związane z katalogiem danych osobowych dla wniosku o przyznanie świadczenia honorowego. Podać trzeba bowiem m.in. datę urodzenia i numer PESEL albo, jeśli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu. Zdaniem UODO przez wzgląd na zasadę minimalizacji danych pozyskiwanie obu wskazanych powyżej informacji o wnioskodawcy wydaje się być nadmiarowe, ze względu na zawartą już w numerze PESEL datę urodzenia. Organ wnosi zatem o usunięcie jako jednego z wymaganych elementów wniosku. Resort rodziny nie widzi jednak problemu. Jak bowiem twierdzi, zakres wymaganych informacji jest zbieżny z zakresem danych wymaganych w innych wnioskach do ZUS.

Wątpliwości organu rentowego dotyczą z kolei zbiegu świadczenia honorowego (przyznanego na podstawie poprzednich regulacji) z dodatkiem pielęgnacyjnym. Dlatego, zdaniem ZUS, warto byłoby to doprecyzować. Resort zapewnia jednak, że wypłata świadczenia honorowego nie skutkuje odebraniem uprawnień do innych świadczeń.

Etap legislacyjny: Stały Komitet Rady Ministrów

Tak wynika z opinii prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) do projektu ustawy o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia.

Przypomnijmy, że wraz z setnymi urodzinami seniorzy mogą liczyć na wyjątkową premię za wiek. Wysokość dodatkowej, honorowej emerytury jest różna, ponieważ zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu ukończenia 100 lat. Stanowi ona 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Obecnie jest to 5540,25 zł brutto. Problem w tym, że ta utrwalona i zgodna z oczekiwaniami społecznymi praktyka wynika z aktu prawa wewnętrznego (decyzji podjętej przez prezesa Rady Ministrów) sprzed kilkudziesięciu lat.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży