Problemów z otrzymaniem świadczenia doświadczyli m.in. seniorzy korzystający z pomocy Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu. MOPS odmówił im wypłaty środków argumentując to faktem iż przysługuje on jedynie w sytuacji, gdy świadczeniobiorca przebywa na terenie Polski oraz jednocześnie wychowuje własne dzieci. 

Jednak zgodnie z przepisami zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest obywatelom, którzy ukończyli 75. rok życia, warunki te dotyczą także ukraińskich uchodźców wojennych, którzy przebywają w Polsce. Nie ma tu dodatkowe ograniczenia do konieczności wychowywania własnych dzieci w kraju. 

Czytaj więcej

Uchodźcom z Ukrainy będą przysługiwały liczne świadczenia

Jak przekazał Olgierd Podgórski, dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki społecznej taka odmowa jest "całkowicie bezprawna i absurdalna". Odmowy przyznania zasiłku będą przedmiotem analiz oraz kontroli, przeprowadzone zostaną także działania mające przypomnieć organom realizujących świadczenia i ich pracownikom obowiązujące przepisy dotyczące świadczeń.