CIE ma być dostępna za pomocą platformy gov.pl oraz w aplikacji mobilnej. Ma zbierać w jednym miejscu informacje o kwocie na naszych kontach w ZUS i KRUS, ale też w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), w Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE) oraz w filarze prywatnym (Indywidualne Konto Emerytalne, Oszczędnościowe Fundusze Emerytalne).

W uzasadnieniu ustawy wskazano, że brak takich wiadomości „powoduje (…) niskie zainteresowanie oszczędzaniem, niską dyscyplinę w oszczędzaniu”. CIE ma być zaś zarządzana przez Polski Fundusz Rozwoju – spółkę podlegającą premierowi, nad którą bieżący zarząd sprawuje minister cyfryzacji.

Czytaj więcej

Senat przeciwko regulacjom związanym z oszczędzaniem na starość