Osoby, które na dzieci urodzone w pierwszej połowie 2022 r. otrzymały świadczenie wychowawcze 500+ na okres świadczeniowy 2022/2023, a nie otrzymały jeszcze świadczenia na okres świadczeniowy 2021/2022, informację o przyznaniu świadczenia otrzymają do końca lipca 2022 r. - informuje ZUS. - Wypłaty wyrównań za okres 2021/22 na nowo narodzone dzieci zostaną zrealizowane w terminie wypłaty określonym dla świadczenia na okres 2022/2023. W zależności od tego jaki to termin, wypłata nastąpi w lipcu lub w sierpniu - dodano w komunikacie.

Przykładowo, w czerwcu 2022 r. pani Anna złożyła dwa wnioski o świadczenie 500+ na swoją córkę urodzoną w maju 2022 r. Jeden wniosek dotyczył okresu świadczeniowego 2021/2022, a drugi okresu 2022/2023. Wniosek pani Anny o świadczenie 500+ na okres 2022/2023 został rozpatrzony w czerwcu i pani Anna 22 czerwca otrzymała pierwszą wypłatę. Natomiast wniosek o świadczenie 500+ na okres świadczeniowy 2021/2022 został rozpatrzony 7 lipca i świadczenie za maj zostanie wypłacone pani Annie 22 lipca (wraz ze świadczeniem za lipiec).

Wnioski o 500+ na okres świadczeniowy 2022/2023, na które ZUS nie przyznał jeszcze świadczenia, zostaną rozpatrzone do końca lipca 2022 r. - Wnioski te są aktualnie wyjaśniane. Zakład kontaktuje się z osobami, które popełniły błąd we wniosku. W niektórych przypadkach ZUS wyjaśnia wątpliwości bez potrzeby angażowania rodziców. W takich sytuacjach opiekunowie nie muszą nic robić. Wypłaty tych świadczeń będą realizowane w ciągu kilku dni od przekazania informacji o ich przyznaniu, a jeżeli wniosek dotyczył więcej niż jednego dziecka, wypłata będzie zrealizowana w terminie przewidzianym dla pozostałych przyznanych już świadczeń. Pierwsza wypłata będzie zrealizowana z wyrównaniem od czerwca - podano w komunikacie. 

Jeszcze inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób, wobec których konieczne jest zweryfikowanie legalności pobytu w Polsce cudzoziemca i dostępu do rynku pracy. ZUS zapowiada, że te wnioski zostaną rozpatrzone do końca sierpnia.

Wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ można złożyć tylko elektronicznie. Można to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Rodzice, którzy mają numer PESEL, mogą także przesłać wniosek do ZUS przez portal Emp@tia lub swój bank. Pieniądze trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

Czytaj więcej

500+ już wpływa od ZUS. Kiedy będziesz dostawać pieniądze?