We wtorek Rada Ministrów postanowiła, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. będzie wynosić 2 250 zł. Natomiast minimalna stawka została ustalona na poziomie 14,70 zł. Obecnie kwoty te wynoszą 2 100 i 13,70 zł.

Tymczasem trwa przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji o Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał do 1 października br. do 30 września 2019 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że decyzje wydawane są na cały okres.

Prawo do świadczenia 500+ na pierwsze dziecko, na nowy okres świadczeniowy, jest wyliczane na podstawie dochodu z 2017 r. Świadczenie od drugiego dziecka ma charakter powszechny i jest niezależne od dochodu.

- Podwyżka płacy minimalnej od 1 stycznia 2019 roku nie skutkuje weryfikacją przyznanego już świadczenia wychowawczego - podaje MRPiPS.