Już 4,3 mln dzieci otrzymało świadczenie w ramach programu „Dobry start" – podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do tej pory na wyprawki szkolne wydano 1,29 mld zł.

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje wszystkim dzieciom od siódmego do maksymalnie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia do 24 lat.

Czytaj także: Polacy ruszyli po 300 plus z programu „Dobry start"

Pieniądze przeznaczone są na częściowe pokrycie wydatków związanych z początkiem roku szkolnego. Przyznaje się je bez żadnego progu dochodowego.

Resort rodziny, wprowadzając program, zakładał, że świadczenie trafi do 4,6 mln dzieci. Oznacza to, że do tej pory o wsparcie nie wnioskowali rodzice 300 tys. dzieci.

Wnioski o przyznanie świadczenia można składać do 30 listopada. Może go złożyć matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej, składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

MRPiPS zapowiada, że dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.