Agenci celni: łatwiejszy wpis na listę

Służba celna informuje, że 4 grudnia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wpisu na listę agentów celnych.

Publikacja: 15.12.2014 18:30

Agenci celni: łatwiejszy wpis na listę

Foto: Fotorzepa, Sławomir Mielnik

Oznacza to, że możliwe jest dokonywanie wpisu na listę zgodnie z warunkami ustalonymi w ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (tzw. druga transza deregulacji zawodów).

Łatwiejsza droga do zawodu

Ustawa ta, na wniosek przedstawiony przez szefa służby celnej, wprowadziła deregulację w zakresie zawodu agenta celnego. Jej istotą jest rezygnacja z konieczności zdawania przez kandydatów na agentów celnych egzaminów przed komisją powołaną przez ministra finansów na rzecz wymogu posiadania kwalifikacji lub doświadczenia w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych. Jest to kolejny element wspierania aktywności gospodarczej przedsiębiorców poprzez zmniejszanie obciążeń i ograniczeń administracyjnych.

Rozporządzenie w sprawie wpisu na listę agentów celnych określa sposób prowadzenia listy, tryb dokonywania wpisu na listę oraz dokumenty dołączane do wniosku o wpis. Lista agentów celnych jest prowadzona w formie elektronicznej przez dyrektora Izby Celnej w Warszawie. Wpis na listę obejmuje: numer i datę wpisu oraz imię i nazwisko agenta celnego.

Co zawrzeć we wniosku?

Do pisemnego wniosku o wpis na listę agentów celnych, zawierającego oprócz podstawowych danych wnioskodawcy także oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie lub co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych oraz aktualną informację o niekaralności.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wpisu na listę agentów celnych (Dz. U. poz. 1702).

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce "Agenci celni".

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność