Zasiłek: niepełnosprawną matką może się zająć dziecko zamiast ojca

Niepełnosprawną matką może się zająć dziecko, jeśli ojciec nie może. Liczy się obiektywna sytuacja rodziny.

Publikacja: 23.12.2014 08:58

Zasiłek: niepełnosprawną matką może się zająć dziecko zamiast ojca

Foto: www.sxc.hu

Córka może otrzymać zasiłek dla opiekuna, gdy niepełnosprawną matką nie może zająć się jej mąż. W takim przypadku nie zawsze trzeba przedstawiać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Takie jest sedno wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

Sprawa dotyczyła kobiety, która zajmowała się swoją chorą matką. Rodzice byli w separacji i od ponad 20 lat nie mieszkali razem. Ponadto ojciec miał już 84 lata i sam wymagał opieki, choć nie miał orzeczonej niepełnosprawności.

Kobiecie odmówiono jednak zasiłku dla opiekuna. Powołano się na literalne brzmienie przepisów. Zgodnie z nimi świadczenie nie przysługuje, gdy osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zdaniem sądu gmina nie powinna automatycznie odmawiać prawa do zasiłku, ale zbadać realną możliwość sprawowania opieki przez małżonka. Dlatego uchylił decyzję obu instancji.

Sąd powołał się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2010 r. (sygn. P 38/09). Zgodnie z nim osoby pozostające w związku małżeńskim, których małżonkowie ze względu na wiek lub stan zdrowia nie są w stanie sprawować nad nimi opieki, powinny być traktowane  tak samo jak osoby, które w związku małżeńskim nie pozostają. Obydwie kategorie osób w jednakowym stopniu wymagać będą opieki osób trzecich.

Przełamanie językowej wykładni przepisów jest konieczne, aby treść norm prawnych była zgodna z konstytucyjnymi zasadami praworządności oraz ochrony więzi rodzinnych. Powinno się do nich stosować wykładnię celowościową.

sygnatura akt: II SA/Bk 870/14

Córka może otrzymać zasiłek dla opiekuna, gdy niepełnosprawną matką nie może zająć się jej mąż. W takim przypadku nie zawsze trzeba przedstawiać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Takie jest sedno wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

Sprawa dotyczyła kobiety, która zajmowała się swoją chorą matką. Rodzice byli w separacji i od ponad 20 lat nie mieszkali razem. Ponadto ojciec miał już 84 lata i sam wymagał opieki, choć nie miał orzeczonej niepełnosprawności.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego