Reuters podaje wyniki badania exit poll, z którego wynika, że PiS uzyskał 43,6 proc. głosów.

"Siły opozycyjne i partnerzy Polski w UE twierdzili, że w czasie pierwszych czterech lat przy władzy PiS godził w niezawisłość sądów, zmuszał media publiczne do promowania swojej agendy i podejmował inne kroki, aby stłumić sprzeciw wobec swoich rządów" - czytamy w depeszy.

"Partia zmieniła w wybory w wybór pomiędzy społeczeństwem zakorzenionym w tradycyjnych, katolickich wartościach i liberalnym porządkiem, który promuje uprzywilejowaną mniejszość i godzi w życie rodzinne" - relacjonuje Reuters.

Agencja odnotowuje, że krytycy oskarżali PiS o wzbudzanie homofobii w czasie kampanii wyborczej, a "przedstawiciele PiS nazywali prawa lesbijek, gejów, biseksualistów i osób transpłciowych mianem "cudzoziemskich wpływów zagrażających tożsamości narodowej Polaków".

"UE wszczęła bezprecedensowe kroki prawne przeciwko PiS w związku z reformą sądownictwa, która - według PiS - ma sprawić, aby sądy były bardziej efektywne i sprawiedliwe" - podaje Reuters.

"PiS pozyskał poparcie uboższych Polaków, którzy czuli, że omija je dobrobyt po upadku komunizmu w 1989 roku. Partia mieszała nacjonalistyczną retorykę z szerokim programem świadczeń socjalnych finansowanych dzięki rozwojowi gospodarczemu" - podaje agencja.

Reuters zwraca również uwagę, że PiS mógł też polegać na bliskich więziach łączących go z Kościołem katolickim.