Paszinian mierzy się z protestami w kraju i apelami o dymisję w związku z krytyką jaka spadła na niego po zakończonym porażką sił ormiańskich sześciotygodniowym konflikcie z Azerbejdżanem w Górskim Karabachu. Porażka doprowadziła do zajęcia przez Azerbejdżan części kontrolowanej przez Ormian enklawy.

Paszinian odrzucił możliwość ustąpienia z urzędu.

W czwartek premier wezwał zwolenników do zorganizowania wiecu poparcia w stolicy kraju, Erywaniu, a na swoim profilu na Facebooku wygłosił transmitowane na żywo orędzie.

Paszinian miał odwołać ze stanowiska szefa sztabu generalnego ormiańskich sił zbrojnych.

Nie jest jasne, czy armia chciała obalić premiera zbrojnie, czy jedynie wezwała szefa rządu do dymisji.