Decyzja zapadła w trakcie poniedziałkowego posiedzenia PKW.

Odrzucenie sprawozdania finansowego może doprowadzić do straty dotacji, którą partie dostają za zdobyte mandaty w parlamencie oraz subwencji, czyli pieniędzy uzależnionych od wyniku wyborczego.

Od postanowienia PKW przysługuje jeszcze prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego. Partie mają na to 14 dni od dnia doręczenia im postanowienia o odrzuceniu sprawozdań.

W 2016 roku Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Nowoczesnej. Ówczesny lider partii Ryszard Petru zapowiadał, ze sprawa trafi do Sądu Najwyższego, ale odwołanie nie zostało złożone.

W konsekwencji Nowoczesna utraciła kilkanaście milionów złotych subwencji. Głównym zarzutem Państwowej Komisji Wyborczej wobec partii Petru było – tak jak w przypadku sprawozdania komitetu wyborczego – gromadzenie i wydawanie pieniędzy przeznaczonych na finansowanie udziału w wyborach bez pośrednictwa funduszu wyborczego.