Parlament Europejski uchylił w czwartek immunitet dwóm parlamentarzystom uwikłanym w skandal korupcyjny Katargate, Andrei Cozzolino i Marcowi Tarabelli, stwarzając możliwość dalszych aresztowań.

Europosłowie podjęli tę decyzję w dwóch głosowaniach w czwartek rano.

Decyzja ta jest kolejnym krokiem w trwającym dochodzeniu dotyczącym zarzutów o to, że kraje takie jak Katar i Maroko mogły nielegalnie wpływać na prace Parlamentu Europejskiego.

Czytaj więcej

Katargate: ugoda za zeznania

Cozzolino, który był przewodniczącym parlamentarnej delegacji z krajami Maghrebu jest oskarżony o przyjmowanie pieniędzy w celu blokowania rezolucji szkodzących interesom krajów spoza UE. Tarabella jest podejrzany o przyjęcie do 140 tys. euro łapówki w celu przyjęcia określonych stanowisk w Parlamencie Europejskim.

Obaj europosłowie, którzy zostali już wykluczeni ze swojej grupy Socjalistów i Demokratów, stanowczo zaprzeczyli jakimkolwiek przewinieniom.