Kandydaturę Świrskiego i Glapiak poparło po 234 posłów. Kandydaci zgłoszeni przez KO - redaktor naczelny periodyku "Dziennikarstwo i Media" Adam Szynol oraz prof. UAM Jędrzej Skrzypczak - zyskali poparcie 205 posłów. Dziesięciu posłów - wszyscy uczestniczący w głosowaniu przedstawiciele koła Konfederacji oraz niezrzeszony Paweł Szramka - zagłosowało przeciwko wszystkim czworgu kandydatom.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji liczy pięciu członków powoływanych na sześcioletnią kadencję. Dwóch członków wyznacza prezydent, dwóch Sejm, jednego - Senat. Obecna kadencja członków kończy się we wrześniu. W ubiegłym miesiącu swojego wyboru dokonał Senat, powołując do KRRiT medioznawcę prof. Tadeusza Kowalskiego.

Czytaj więcej

Budżet 2023 bez dotacji na publiczne media, przynajmniej na razie

Maciej Świrski jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej, wcześniej pełnił w tym organie funkcję wiceprzewodniczącego. W latach 2006-2009 był wiceprezesem PAP, w latach 2016-2018 był wiceprezesem Polskiej Fundacji Narodowej.

Agnieszka Glapiak kieruje Centrum Operacyjnym Ministra Obrony Narodowej. Była kierownikiem departamentu komunikacji społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dyrektorem Centrum Informacyjnego Rządu.