Komisja Wenecka przyjmie dziś na sesji plenarnej opinię na temat nowelizacji ustawy o policji, zmieniającej zasady inwigilacji. 

Wczoraj, w przeddzień sesji plenarnej, polska delegacja przeprowadziła wstępne rozmowy z przedstawicielami Komisji na temat projektu opinii. Został on sporządzony po kwietniowej wizycie reprezentantów Komisji w Polsce. O wydanie opinii wystąpiło Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy.

Zdaniem Janusza Korwin-Mikkego Komisja Wenecka wydaje tylko opinie, a Komisja Europejska czasem rozdaje pieniądze. - Na żadną nie powinniśmy specjalnie zwracać uwagi, ponieważ niewiele mogą nam zrobić - ocenił lider partii KORWiN.

- Trzeba zwracać uwagę na to, co się robi w kraju - dodał.