Pokojowa Nagroda Nobla jest przyznawana tym, którzy "wykonali największą lub najlepszą pracę na rzecz braterstwa między narodami, likwidacji bądź ograniczenia stałych armii i udziału oraz promowania kongresów pokojowych".

Kandydatami mogą być ludzie lub organizacje.

Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla wybierani są przez pięcioosobowy Norweski Komitet Noblowski, którego członkowie są powoływani przez jednoizbowy parlament Norwegii, Storting.

Czytaj więcej

Literacka Nagroda Nobla 2021: Poznaliśmy nazwisko laureata

Informację o tym, kto otrzyma Pokojową Nagrodę Nobla w 2021 roku poinformowała w piątek 8 października o godz. 11:00 Berit Reiss-Andersen, przewodnicząca Norweskiego Komitetu Noblowskiego.

Laureatami zostali dziennikarze - Maria Ressa z Filipin i Dmitrij Muratow z Rosji.

Nagroda została przyznana w uznaniu wysiłków laureatów "na rzecz ochrony wolności słowa, która jest warunkiem koniecznym demokracji i trwałego pokoju".

Ressa i Muratow otrzymują Pokojową Nagrodę Nobla za "odważną walkę o swobodę wypowiedzi na Filipinach i w Rosji".

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

W uzasadnieniu podkreślono, że laureaci reprezentują wszystkich dziennikarzy, którzy opowiadają się za wolnością słowa "w świecie, w którym demokracja i wolność mediów stają w obliczu coraz bardziej niesprzyjających warunków".

- Maria Ressa wykorzystuje wolność słowa, by ujawniać nadużycia władzy, stosowanie przemocy i narastający autorytaryzm w swoim rodzinnym kraju, Filipinach - mówiła Berit Reiss-Andersen.

Maria Ressa

Maria Ressa

PAP/EPA/JUSTIN LANE

W 2012 r. Ressa była współzałożycielką portalu Rappler, którym kieruje do dziś. - Ressa i Rappler udokumentowali, jak media społecznościowe są wykorzystywane do rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, nękania przeciwników i manipulowania dyskursem publicznym - powiedziała przewodnicząca Norweskiego Komitetu Noblowskiego.

Dmitrij Muratow to rosyjski dziennikarz, od 1995 r. redaktor naczelny niezależnej gazety "Nowaja Gazieta".

Dmitrij Muratow

Dmitrij Muratow

PAP/EPA/Siergiej Czirikow

- Od swego powstania w 1993 r., "Nowaja Gazieta" publikowała krytyczne artykuły na temat korupcji, przemocy policji, niezgodnych z prawem zatrzymań i fałszerstw wyborczych - powiedziała Reiss-Andersen dodając, że odpowiedzią przeciwników periodyku na publikacje były "nękanie, groźby, przemoc i zabójstwa".

- Od momentu założenia gazety sześcioro jej dziennikarzy zostało zabitych, w tym Anna Politkowska, która pisała o wojnie w Czeczenii - zaznaczyła przewodnicząca. Podkreśliła, że pomimo zabójstw i gróźb Muratow nie zrezygnował z utrzymywania niezależnego kursu gazety.

- Konsekwentnie bronił prawa dziennikarzy do pisania wszystkiego, co chcą, o czym chcą - pod warunkiem przestrzegania zawodowych i etycznych standardów dziennikarstwa - mówiła o Muratowie Reiss-Andersen.

To pierwsza Pokojowa Nagroda Nobla dla dziennikarzy od 1935 r., gdy uhonorowany za ujawnienie tajnego powojennego programu remilitaryzacji Niemiec został publicysta Carl von Ossietzky.

W 2021 roku nominowano do nagrody 234 osoby oraz 95 organizacji. To trzecia najwyższa liczba kandydatów zgłoszonych do Pokojowego Nobla w historii.