Pracę Adama Niedzielskiego pozytywnie ocenia 29 proc. ankietowanych. Wśród nich raczej pozytywna opinię ma 23 proc.

Zdecydowanie negatywnie o działaniach Niedzielskiego mówi 26 proc. respondentów. 22 proc. ocenia go "raczej negatywnie".

Czytaj więcej

Adam Niedzielski, minister zdrowia
Niedzielski: 17-18 tys. zł pensji minimalnej dla lekarza? Nieprzyzwoite

Zdania na temat pracy ministra zdrowia nie ma 23 proc. ankietowanych.

Nieco inaczej rozkłada się ocena szefa resortu zdrowia w zależności od sympatii politycznych badanych. Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości cenią ministra - wśród nich 70 proc. ocenia go pozytywnie. Negatywnie - jedynie 12.

Wyborcy Koalicji Obywatelskiej generalnie źle oceniają ministra - taka odpowiedź wskazało 67 proc., pozytywną - 15 proc.

Również większość sympatyków Polski 2050 - 55 proc. - negatywnie ocenia Niedzielskiego. Pozytywną opinię wystawia mu 14 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 17-20 września 2021 roku na próbie 1050 osób w wieku powyżej 18 lat.