Zarząd zakończył w sobotę obrady, a tematem była m.in. sytuacja po odwołaniu wiceminister Anny Korneckiej.

Tematem posiedzenia była też sytuacja przed kluczowymi głosowaniami w Sejmie m.in. w sprawie Lex TVN. Głosowanie może odbyć się już w przyszłym tygodniu.

Oświadczenie Porozumienia

Porozumienie Jarosława Gowina od wielu lat jest solidarną częścią Zjednoczonej Prawicy. Polityka to sztuka kompromisu – zwłaszcza w koalicji. Ale każdy kompromis ma swoje granice. Dla Porozumienia granicą nie do przekroczenia jest poparcie dla rozwiązań, które szkodziłyby Polsce i Polakom.

Dowiedliśmy tego już nieraz.

Nie dopuściliśmy do tzw. wyborów kopertowych. I mieliśmy rację. W uczciwym i demokratycznym głosowaniu zwyciężył nasz kandydat Andrzej Duda, a Polska uniknęła wyniszczającego konfliktu wewnętrznego i izolacji na świecie. Teraz nikt – ani w kraju, ani za granicą – nie podważa demokratycznego mandatu Prezydenta RP.

Nie dopuściliśmy do zawetowania unijnego budżetu. I mieliśmy rację. Polska zachowała ważne miejsce w Europie i miliardy euro niezbędne do odbudowy gospodarki i do dalszego rozwoju.

Nie dopuściliśmy do uchwalenia tzw. podatku medialnego. I mieliśmy rację. Bo nie byłoby w Polsce demokracji bez wolności słowa i pluralizmu mediów.

Dziś, nie tylko w imię wierności wyznawanym przez nas wartościom, ale także programowi Zjednoczonej Prawicy, musimy znów wyrazić nasz stanowczy sprzeciw. Zjednoczona Prawica powstała jako obóz mądrego i nowoczesnego patriotyzmu gospodarczego, nakazującego wspierać zwłaszcza małe i średnie polskie firmy. Obóz dążący do zrównoważonego rozwoju Polski, czego nie da się osiągnąć bez silnej pozycji samorządów. Zdobyliśmy zaufanie Polaków postulując wzmocnienie bezpieczeństwa naszego kraju i jego międzynarodowej pozycji. Z niepokojem obserwujemy ostatnio pasmo działań, które są zaprzeczeniem wszystkich tych zapowiedzi i fundamentalnych dla Zjednoczonej Prawicy wartości.

Po pierwsze: Porozumienie – wyrażając pełne poparcie dla wielu rozwiązań programowych Polskiego Ładu, na czele z postulowanym przez nas od lat podniesieniem kwoty wolnej – nie godzi się na drastyczne podniesienie podatków i danin dla milionów ciężko pracujących Polaków.

Uzasadnienie: Porozumienie jest koalicjantem i sojusznikiem przede wszystkim dla klasy średniej. Dla przedsiębiorców, inżynierów, wysoko wykwalifikowanych specjalistów, naukowców, urzędników, przedstawicieli wolnych zawodów. Dla małych, średnich i rodzinnych firm. My nie zapominamy: Zjednoczona Prawica w deklaracjach programowych jednoznacznie obiecywała wyborcom, że nie będzie podnosić podatków. Że będzie chronić polskie przedsiębiorstwa. Zmiana kursu byłaby oszustwem.

 Tymczasem propozycje przedstawione przez Ministerstwo Finansów prowadzą do radykalnego podniesienia podatków dla małych i średnich – a więc polskich! – firm, skazując je na nierówną konkurencję z dużymi inwestorami zagranicznymi. Co ważniejsze, tak wysoki wzrost podatków musi przełożyć się na wzrost cen. To zaś uderzy przede wszystkim w najbiedniejszych. Mówimy stanowczo: nie wolno nakładać dodatkowych ciężarów na Polaków, którzy olbrzymim wysiłkiem przetrwali kolejne lockdowny.

Chcemy takiej Polski, w której żadne dziecko już nigdy nie będzie głodne. Chcemy Polski, w której każdy będzie miał równe szanse w dostępie do edukacji, opieki zdrowotnej czy infrastruktury. Chcemy Polski, w której emeryci mają zapewnione godne życie. Chcemy Polski, w której rodziny cieszą się odpowiednim wsparciem państwa. Rząd Zjednoczonej Prawicy, który współtworzymy, ma na tych polach niezaprzeczalne zasługi. Ale żeby dalej budować taką Polskę, musimy zadbać także o tych, którzy są jej siłą napędową.

Wiemy, że wielu polityków Zjednoczonej Prawicy, także poza Porozumieniem, podziela nasze poglądy. Jesteśmy i pozostaniemy otwarci na współpracę ze wszystkimi, którzy przywiązanie do konserwatywnych wartości traktują na równi z szacunkiem dla wolności gospodarczej i osobistej.

Po drugie: Porozumienie domaga się uzupełnienia Polskiego Ładu o rozwiązania, które zagwarantują stabilność finansową samorządów.

Uzasadnienie: Porozumienie jest głosem Polski samorządowej, naszych małych, lokalnych Ojczyzn. Samorządowcy, bez względu na barwy partyjne, w zdecydowanej większości dowiedli, że są dobrymi gospodarzami i wsłuchują się w konkretne potrzeby Polaków. Samorządy są kołem zamachowym rozwoju naszego kraju. Okrojenie ich budżetów będzie miało fatalne skutki, które odczują wszyscy obywatele.

Po trzecie: Porozumienie – wyrażając pełne wsparcie dla idei uporządkowania i zabezpieczenia polskiego rynku medialnego – nie godzi się na zaproponowany kształt zmian w ustawie o radiofonii i telewizji, czyli tzw. lex TVN.

Uzasadnienie: zmiany te narażają nasze państwo na zarzut naruszania zasady wolności mediów, odpychają od Polski potencjalnych inwestorów, a przede wszystkim uderzają w nasz sojusz z USA, stanowiący podstawową gwarancję bezpieczeństwa Polski. W obliczu agresywnej polityki Rosji ryzyko izolacji naszego kraju w ramach Unii Europejskiej i psucie relacji ze Stanami Zjednoczonymi – filarem NATO – byłoby sprzeczne z najbardziej żywotnym interesem naszej Ojczyzny.
W każdym z tych trzech przypadków przedstawiliśmy naszym koalicjantom konkretne rozwiązania naprawcze. Oczekujemy na podjęcie rozmów na ich temat.

Zarząd Porozumienia oświadcza: nie poprzemy zmian podatkowych, zmian w finansowaniu samorządów i zmian w prawie medialnym bez uwzględnienia naszych postulatów. Od tego uzależniamy nasze pozostanie w Zjednoczonej Prawicy. Bo w polityce jesteśmy po to, aby budować lepszą przyszłość dla Polski i Polaków, a nie trwać przy władzy za wszelką cenę.