Jak pierwsi pisaliśmy w „Rz", senator Polski Razem Kazimierz Jaworski rozpoczął w tym tygodniu zbieranie podpisów pod projektem ustawy, który rozszerza możliwość korzystania przez lekarzy z klauzuli sumienia. Zgodnie z obecnym prawem lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, np. aborcji, ale musi wówczas wskazać miejsce, w którym pacjent świadczenie uzyska. Ten obowiązek chce znieść Jaworski.

Jak sam mówi, jego inicjatywa jest odpowiedzią na ataki na lekarzy, którzy podpisali Deklarację Wiary. O jej podpisywanie apelowała dr Wanda Półtawska, lekarka, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej, działaczka pro-life przez wiele lat przyjaźniąca się z Janem Pawłem II. Teraz Półtawska zwraca się „do wszystkich Senatorów, szefów partii i klubów parlamentarnych" o poparcie inicjatywy Jaworskiego i „złożenie podpisów pod projektem ustawy, tak by mógł on trafić pod obrady Senatu i popieranie go w dalszych pracach, aż do uchwalenia".

O przepisie, do którego zmiany dąży senator Wanda Półtawska pisze, iż skazuje lekarzy na to, że „tak czy inaczej, w niemoralności muszą uczestniczyć. Wskazanie innego lekarza z moralnego punktu widzenia jest bowiem współudziałem w popełnieniu niemoralnego czynu".

Politykom przypomina zaś, że „Deklaracja Wiary jest świadectwem złożonym przez lekarzy, którzy w swojej praktyce starają się sprostać temu, czego nauczał Jan Paweł II. Analogiczna deklaracja polityków powinna polegać na zgłaszaniu i popieraniu konkretnych projektów ustaw odbudowujących w naszym porządku prawnym moralny fundament naszej cywilizacji".