Jeszcze przez 11 miesięcy miłośnicy nowoczesnego palenia będą się mogli cieszyć cenami e-papierosów, które nie zawierają podatku akcyzowego. Przepisy nakładające tę daninę na płyn do papierosów elektronicznych i na tytoń będący tzw. wyrobem nowatorskim wchodzą w życie 1 lutego, ale do końca 2018 r. stawka będzie zerowa.

Od początku 2019 r. płyn do e-papierosów będzie obciążony 50-groszową akcyzą od każdego mililitra. Z kolei tytoń do podgrzewania będzie miał stawkę złożoną z dwóch elementów. Pierwszy to kwotowa stawka 141 zł 29 gr za każdy kilogram. Druga to 31,41 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia. Owa cena ma być obliczana na podstawie danych rynkowych z pierwszych dziesięciu miesięcy poprzedzających dany rok kalendarzowy. Wskaźnik ten ogłosi minister finansów, po raz pierwszy prawdopodobnie pod koniec 2018 r. W praktyce – jak podają firmy tytoniowe – stawka na wyroby nowatorskie wyniesie ok. 300 zł na kg.

Wprawdzie przedsiębiorcy sprzedający płyn do e-papierosów i wyroby nowatorskie na razie nie muszą płacić akcyzy, ale do 30 października 2018 r. powinni zgłosić wstępne zapotrzebowanie na banderole akcyzowe do Ministerstwa Finansów. Decyzję w sprawie sprzedaży banderol podejmie naczelnik właściwego urzędu skarbowego.

W tej samej noweli do ustawy o podatku akcyzowym przewidziano normy zwolnienia z podatku dla płynów i wyrobów nowatorskich przywożonych spoza Unii Europejskiej. Podróżny, który ukończył 17 lat, będzie mógł przywieźć 50 ml płynów w transporcie lotniczym i morskim oraz 1 ml, gdy podróżuje w inny sposób. Zwolnienie „nowatorskiego" tytoniu obejmie – zależnie od rodzaju transportu – odpowiednio 40 gramów i 8 gramów. Zwolnienie importu w przesyłkach (np. pocztą) obejmie 10 ml płynów i 8 gramów tytoniu.

Rząd szacuje, że akcyza z nowoczesnych form palenia zasili budżet kwotą 75 mln zł rocznie. To zaledwie 0,4 proc. przychodów akcyzowych od papierosów tradycyjnych (18,5 mld zł). Ministerstwo Finansów uzasadniało jednak rozszerzenie opodatkowania zwiększeniem kontroli nad rynkiem, a nie potrzebami fiskalnymi.

podstawa prawna: zmiana ustawy o podatku akcyzowym z 12 grudnia 2017 r. DzU z 17 stycznia 2018 r., poz. 137

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: p.rochowicz@rp.pl