Według ministra finansów, inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego wysokie odpisy to efekt ułatwienia Polakom rozliczenia podatków poprzez usługę Twój e-PIT.

W 2019 r. łączna kwota 1 proc. podatku należnego przekazana organizacjom pożytku publicznego (z rozliczenia za 2018 r.) wyniosła 874,4 mln zł. To o 110,5 mln zł więcej od kwoty przekazanej rok wcześniej (z rozliczenia za 2017 r.) - wtedy było to 763,9 mln zł. Dziesięć lat temu,  w 2009 r. Polacy przekazali organizacjom 381,5 mln zł, a w latach 2016 i 2017 odpisy na darowizny 1 proc. wynosiły odpowiednio  619,1 i 662,2 mln zł.

Z możliwości przekazania 1 proc. podatku skorzystało w tym roku 14,5 mln podatników, czyli o 0,4 mln więcej w porównaniu do roku ubiegłego. Natomiast średnia przekazana OPP kwota w 2019 r. to 60 zł.

Najwięcej podatników, którzy przekazali 1 proc. na OPP,  rozliczyło  się z PIT na terenie działania izby administracji skarbowej w Warszawie - ponad 2 mln. Oni także przekazali najwięcej  - 195 694 370,37 zł (średnio 87 zł).

Liderem wśród beneficjentów darowizn z odpisów podatkowych jest Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą". Otrzymała 185 507 307,23 zł. Na kolejnych czterech miejscach są:

Fundacja AVALON - Bezpośrednia pomoc dla osób niepełnosprawnych - 47 003 021,68 zł

Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym "SŁONECZKO" - 42 382 571,36 zł

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy -  13 678 107,87 zł

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym "KAWAŁEK NIEBA" - 12 382 195,66 zł