Tak wynika z wydanej 11 marca 2021 r. interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB2-1.4010.465.2020.2.AP).

W związku z odnotowywanymi stratami spółka z o.o. (wnioskodawca) planuje podjąć działania związane z określeniem sposobu ich pokrycia. W tym celu planowane jest obniżenie kapitału zakładowego spółki. Będzie ono miało miejsce w trybie dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia na podstawie art. 199 § 1–3 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), za zgodą wspólników, w drodze nabycia udziałów przez spółkę. W wyniku umorzenia udziałów dojdzie do obniżenia kapitału zakładowego spółki, a w konsekwencji straty spółki zostaną pokryte środkami uzyskanymi z obniżenia kapitału zakładowego.