Coraz więcej osób inwestuje w zakup nieruchomości nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Muszą pamiętać, że przychody z najmu mieszkania położonego w innym państwie są często opodatkowane w krajowym urzędzie.

Wskazuje na to interpretacja dotycząca małżonków z Polski, którzy w 2015 r. kupili mieszkanie w Wielkiej Brytanii. Oboje są polskimi rezydentami dla celów podatkowych – mają tu centrum interesów osobistych i gospodarczych oraz przebywają ponad 183 dni w każdym roku podatkowym. Od 2016 r. wynajmują lokal. Czynsz za wynajem jest przekazywany na ich rachunek bankowy w Wielkiej Brytanii do 10. każdego miesiąca za dany miesiąc.

Czytaj także:

PIT: jak rozliczyć najem nieruchomości w kilku krajach

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii podatek od najmu płacą do brytyjskiego urzędu skarbowego. Uznali, że nie muszą już nic rozliczać w Polsce. Małżonkowie złożyli co prawda w 2016 r. oświadczenie do polskiego urzędu skarbowego o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ale dotychczas go nie uiszczali. Uznali, że w dalszym ciągu nie muszą tego robić ani składać zeznania PIT-28.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że takie stanowisko jest nieprawidłowe. Przypomniał, że zgodnie z polsko-brytyjską umową o unikaniu podwójnego opodatkowania dochody uzyskiwane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce z wynajmu nieruchomości położonej w Wielkiej Brytanii mogą być tam opodatkowane. Polska zwolni taki dochód z daniny.

Dyrektor KIS zauważył jednak, że wnioskodawca nie uwzględnił zmian wprowadzonych do umów podatkowych przez konwencję MLI, która ma zastosowanie także do dochodów z wynajmu. „Od 1 stycznia 2020 r. konwencja MLI zmieniła metodę unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do sytuacji wnioskodawcy: z metody zwolnienia (wyłączenia z progresją) na metodę zaliczenia proporcjonalnego" – poinformował dyrektor KIS.

To oznacza, że uzyskany od 1 stycznia 2020 r. przychód z najmu nieruchomości położonej w Wielkiej Brytanii podlega opodatkowaniu w Polsce. Skoro wnioskodawca wybrał ryczałt, to od wpływającego na jego konto czynszu musi co miesiąc wpłacać do polskiego urzędu podatek według stawki 8,5 proc. Po przekroczeniu progu 100 tys. zł będzie to stawka 12,5 proc.

Od tak wyliczonej kwoty ryczałtu może odliczyć kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Wielkiej Brytanii. Ale uwaga! Chodzi o daninę faktycznie uiszczoną za granicą. Nie wystarczy, że jest ona należna do zapłaty. Po zakończeniu roku podatkowego składa zeznanie PIT-28.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Numer interpretacji: 0115-KDIT1.4011. 229.2021.1.MT