Ulga termomodernizacyjna to rozwiązanie, które pozwala właścicielom domów znacznie zaoszczędzić na podatku. Mogą odliczyć od dochodu nawet 53 tys. zł. Dla małżonków jest to łącznie 106 tys. zł. Jednak oboje muszą spełnić ustawowe warunki.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odniósł się w najnowszej interpretacji do małżonków, z których tylko jedno spełnia warunki odliczenia ulgi, ale nie ma wystarczająco wysokiego dochodu. Z kolei drugie ma dochód, ale nie ma prawa do preferencji. Okazuje się, że w takiej sytuacji nie można podzielić się ulgą, nawet składając wspólne zeznanie.

Czytaj więcej

Chcesz ulgę termomodernizacyjną, zbieraj faktury

Z pytaniem zwróciła się podatniczka, która jest właścicielką domu jednorodzinnego nabytego w spadku. Mieszka w nim wspólnie z mężem, a wydatki na utrzymanie ponoszą ze wspólnego budżetu. Mąż jednak nie widnieje w akcie notarialnym jako właściciel ani współwłaściciel domu. W 2021 r. rodzina poniosła wydatek na instalację fotowoltaiczną. Faktura za materiały i usługę montażu została wystawiona na nią i jej męża. Problem w tym, że kwota, którą mogłaby odliczyć z tego tytułu, nie znajduje pokrycia w jej dochodach.

Trzeba mieć dochody

Podatniczka jest emerytką, a od 2022 r. nie płaci podatku dochodowego, ponieważ wysokość jej emerytury nie przekracza kwoty wolnej od podatku. To oznacza, że także w kolejnych latach nie będzie miała od czego odjąć ulgi. Kobieta chciała się upewnić, czy w tej sytuacji z ulgi skorzysta jej mąż.

Dyrektor KIS nie zgodził się jednak na takie rozwiązanie. Przypomniał, że ulga przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Podatnik ma prawo odliczyć od dochodu wydatki poniesione w danym roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym w tym budynku. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika VAT.


Warunki do spełnienia


Według fiskusa odliczenia może dokonać tylko wnioskodawczyni jako podatnik, na którego wystawione są faktury i który jest właścicielem budynku mieszkalnego.

„Każdy z małżonków dokonuje odliczenia ulgi termomodernizacyjnej w ramach własnej podstawy opodatkowania” – orzekł dyrektor KIS.

Kobieta może skorzystać z ulgi w kolejnych latach, jeśli będzie miała wystarczające dochody. Stosownie do art. 26h ust. 7 ustawy o PIT jeśli wydatki nie znajdują pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, można je odliczyć w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż w ciągu sześciu lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.


– Ulga termomodernizacyjna to bardzo korzystne rozwiązanie, ale obwarowane wieloma warunkami. Łatwo tu o błąd i utratę prawa do odliczenia – mówi adwokat Arkadiusz Stępniewski. I dodaje, że mąż wnioskodawczyni nie spełnił jednego z podstawowych wymogów dotyczących prawa własności nieruchomości. To oznacza, że tylko ona ma prawo do preferencji.

Kiedy traci się prawo do preferencji

Wydatki na termomodernizację odliczymy po spełnieniu określonych w ustawie warunków.

Ulga przysługuje na wydatki związane z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym w istniejącym już budynku mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy – Prawo budowlane. Nie można odliczyć wydatków poniesionych przed formalnym zakończeniem budowy. Budowa nie jest formalnie zakończona, dopóki inwestor nie zawiadomi o zakończeniu budowy i nie otrzyma decyzji o sprzeciwie lub ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.


Właściciel lub współwłaściciel odliczy tylko wydatki udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na jego nazwisko. Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. (DzU z 2018 r., poz. 2489). Jeśli danego materiału czy usługi nie ma na liście, nie podlega odliczeniu.


Nie zostaną odliczone wydatki, których podatnik nie poniósł, gdyż zostały mu w jakikolwiek sposób zrefinansowane (zwrócone).