Likwidacja otwartych funduszy emerytalnych oznacza także pewne zmiany w ustawach podatkowych. I nie chodzi tu tylko o najbardziej nagłośnioną, jednorazową 15-proc. daninę od zgromadzonych w nich pieniędzy. Zmienią się również ustawy o podatkach dochodowych, a także o Krajowej Administracji Skarbowej.

Stosowne nowele ustaw podatkowych zawarto w przyjętym przez rząd we wtorek 2 marca projekcie ustawy przekształcającej OFE w fundusze inwestycyjne. W ustawie o PIT przewidziano, że wypłaty emerytur i zwrotów środków z nowo tworzonych indywidualnych kont emerytalnych (IKE) będą traktowane jako przychody „z innych źródeł". Ta grupa jest objęta podatkiem według skali, tj. stawek 17 i 32 proc.

Czytaj także: Rząd wraca do likwidacji OFE. Na decyzję będziemy mieli czas do 2 sierpnia

Inaczej będą traktowane kwoty wypłacane osobie wskazanej lub spadkobiercy po śmierci oszczędzającego. Podobnie jak w przypadku dotychczasowych wypłat z OFE w takich przypadkach będą one podlegały zryczałtowanemu 19-proc. podatkowi dochodowemu (podobnie jak przy zyskach kapitałowych). Jeżeli jednak pieniądze zainwestowane w nowe konta będą przynosiły zyski, to ustawa przyzna zwolnienie od takich dochodów.

Chociaż rząd deklaruje w oficjalnym komunikacie, że reforma „gwarantuje prywatny charakter oszczędności na IKE", owa prywatność nie będzie pełna. Szef Krajowej Administracji Skarbowej i naczelnicy urzędów celno-skarbowych będą mogli zażądać na piśmie od funduszu prowadzącego IKE, by ten poinformował ich, co się dzieje na konkretnym koncie. Ma to dotyczyć osoby oszczędzającej na IKE, a także wpłaconych składek oraz wypłacanych środków.

Oko fiskusa nie będzie mogło jednak w ten sposób kontrolować środków wyodrębnionych dla jednostek uczestnictwa funduszy, zbywanych osobom, które zawarły umowę o dokonywanie dodatkowych wpłat na IKE.

Ustawa określiła też, że jednorazowe 15-proc. „zobowiązanie" (nie nazwano go podatkiem) przekształcenia OFE w IKE powstanie 3 stycznia 2022 r. Kwota tego „zobowiązania" ma być przekazana przez nowy specjalistyczny fundusz do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w dwóch transzach: 70 proc. kwoty do 11 lutego 2022 r., a pozostałe 30 proc. do 28 października 2022 r.

Zmiany w ustawach podatkowych wejdą w życie wraz z likwidacją OFE, tj. 28 stycznia 2022 r.

Etap legislacyjny: przekazany do Sejmu