Opłaty za noclegi, wyżywienie i zabiegi rehabilitacyjne w sanatorium są objęte ulgą. Potwierdza to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

O wykładnię przepisów wystąpiła niepełnosprawna kobieta, która w zeszłym roku poniosła wiele wydatków związanych z rehabilitacją. Między innymi na pobyt w sanatorium. Zapytała fiskusa, czy może je odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym.

Odpowiedź jest pozytywna. Pozwala na to art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem odliczyć od dochodu można opłaty za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz wydatki na zabiegi rehabilitacyjne. Aby stwierdzić, czy ulga obejmuje też odpoczynek w sanatorium, należy sięgnąć do ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Wynika z niej, że sanatoria zaliczane są do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.

Kobieta może więc pomniejszyć dochód o koszty pobytu – noclegi, wyżywienie, zabiegi rehabilitacyjne. Powinna je potwierdzać imienna faktura.

Nie wolno natomiast odliczyć opłaty klimatycznej. Wprawdzie jest obowiązkowa, ale nie została wymieniona w katalogu wydatków premiowanych ulgą.

numer interpretacji: 0115-KDIT2-2.4011. 383.2017.1.IL