Jeden z małżonków może bez podatku podzielić się majątkiem z drugim. Taką odpowiedź otrzymał podatnik, który planuje z żoną zawarcie w terminie najbliższych kilku miesięcy notarialnej umowy rozszerzającej wspólność małżeńską. Przewiduje ona, że nieruchomość należąca obecnie do żony, którą ta otrzymała wcześniej w darowiźnie od rodziców, wejdzie do majątku wspólnego.

Podatnik zapytał, czy będzie musiał zapłacić daninę od spadków i darowizn.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odpowiedział, że nie. Przypomniał, że zgodnie z art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Zgodnie z art. 47 § 1 kodeksu małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo też ustanowić rozdzielność majątkową bądź rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa).

Czytaj więcej

Żona podzieliła się działką z mężem? Fiskusowi nic do tego - interpretacja podatkowa

Co istotne, umowa rozszerzająca ustawową wspólność majątkową małżeńską nie podlega daninie od spadków i darowizn. Nie została bowiem ujęta w zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

„Zawarcie umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową małżeńską o nieruchomość stanowiącą majątek osobisty żony wnioskodawcy nie będzie stanowiło dla wnioskodawcy nabycia w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn, w związku z tym nie powoduje to konieczności zapłaty przez wnioskodawcę podatku od darowizny na podstawie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn" – stwierdził dyrektor KIS.

W praktyce umowa rozszerzająca własność majątkową jest często kolejnym krokiem w sytuacji, gdy jeden z małżonków otrzyma nieruchomość od swoich rodziców. Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn zwolnione z podatku jest nabycie majątku m.in. przez dzieci. Jednak małżonkowie dzieci nie mieszczą się w tzw. zerowej grupie podatkowej.

Numer interpretacji: 0111-KDIB2-2.4015.144.2021.1.PB