Polski Ład wprowadza nową preferencję dla dużych rodzin, tzw. PIT-0 dla rodzin 4+.

„Rozwiązanie dotyczy rodziców, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci, niezależnie od tego, czy są zatrudnieni na etacie, czy są przedsiębiorcami" – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Co ważne, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą nie ma też znaczenia sposób opodatkowania. Odliczenie będzie przysługiwać zarówno osobom wychowującym dzieci wspólnie, jak i samotnym rodzicom.

Zgodnie z nowym art. 21 ust. 1 pkt 153 zwolnione z podatku będą przychody do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte:

a) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,

b) z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,

c) z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27 (skala podatkowa), art. 30c (podatek liniowy) albo art. 30ca (podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – tzw. IP Box) albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Nowa ulga obejmie dzieci, o których mowa w art. 27ea ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, czyli:

- małoletnie,

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

- pełnoletnie otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

- uczące się do ukończenia 25. roku życia, jeśli ich dochody opodatkowane według art. 27 (skala) lub art. 30b (np. z giełdy) nie przekroczą w roku 3089 zł. Wyjątkiem jest renta rodzinna. Co ważne, w przypadku grupy dzieci uczących się rodzic, by skorzystać z preferencji, musi wykonywać obowiązek alimentacyjny.

Dodatkowo osoby rozliczające się według skali (stawki 17 i 32 proc.) skorzystają z nowej kwoty wolnej od podatku 30 tys. zł. Zapłacą więc PIT po przekroczeniu 115 528 zł.

Jednak nie wszystkie dochody będą dawać prawo do ulgi na dużych rodzin 4+. Skorzystają z niej osoby na umowie zlecenia, ale już nie na umowie o dzieło. Wykluczone będą też przychody z m.in. najmu, praw autorskich czy kontraktów menedżerskich. To oznacza, że zainteresowani muszą najpierw sprawdzić, czy ich zarobki mieszczą się w katalogu uprawniającym do odliczeń.

Czytaj więcej

Polski Ład - poradnik: Kto zyska, a kto straci na „obniżce” podatków