Ulga termomodernizacyjna cieszy się coraz większą popularnością. Właściciele inwestujący w docieplenie swojego domu mogą odliczyć od dochodu aż 53 tys. zł wydane np. na wymianę starego pieca czy montaż instalacji fotowoltaicznej. Co ważne, mogą też połączyć ulgę z dotacjami, np. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub innych funduszy. Odliczenie dotyczy jednak tylko tej części wydatków, która nie została dofinansowana. Warunkiem dokonania odpisu jest poniesienie ciężaru ekonomicznego.

Czytaj więcej

Indywidudalne interpretacje podatkowe nie zawsze wyjaśniają prawo - problematyczne rozliczanie paneli fotowoltaicznych

Takie stanowisko zajął fiskus w sprawie dotyczącej właściciela domu, który w 2020 r. zamontował przy nim instalację fotowoltaiczną. Wnioskodawca zaznaczył, że jest to dom jednorodzinny, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Jednak stan techniczny dachu nie pozwała zamontować na nim instalacji. Dlatego postawił ją obok, na specjalnej konstrukcji stalowej.

Wnioskodawca otrzymał fakturę dokumentującą wykonanie instalacji w październiku 2020 r. Natomiast w maju 2021 r. otrzymał 5 tys. zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek złożył jeszcze w 2020 r., ale nie miał wtedy żadnych informacji co do wyniku sprawy. Zapytał, czy może odliczyć wydatki na zakup i montaż konstrukcji stalowej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął pozytywne stanowisko w tej sprawie, ale z zastrzeżeniem, że ulga nie dotyczy części objętej dotacją. Przypomniał, że kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł. Zgodnie z art. 26h ust. 8 ustawy o PIT podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot. Wysokość odpisu ustala się na podstawie faktur. Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. (DzU z 2018 r., poz. 2489). Obejmuje m.in. materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w danym budynku.

Nie ma natomiast wymogu, by instalacja fotowoltaiczna została zamontowana na dachu budynku, dla którego ma być źródłem ogrzewania. Może zostać umieszczona obok.

„Wnioskodawca ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku za 2020 r. poniesione i udokumentowane wydatki na zakup i montaż konstrukcji stalowej przeznaczonej do montażu instalacji fotowoltaicznej przy budynku mieszkalnym, którego jest właścicielem. Jednak odliczenie to przysługuje w części, w której poniósł on z własnego majątku ciężar ekonomiczny tego przedsięwzięcia, a więc w części, która nie została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" – uznał dyrektor KIS.

Numer interpretacji: 0113-KDIPT2-2.4011.631.2021.2.SR