Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśniła w interpretacji, na co przysługuje ulga rehabilitacyjna. To odpowiedź na pytanie kobiety, która od 30 lat choruje na cukrzycę typu I. Od 2017 r. ma orzeczony lekki stopień niepełnosprawności. Musi często mierzyć poziom cukru we krwi, by móc skorygować dawkę insuliny. Oznacza to konieczność zakupu insuliny, innych leków oraz sprzętu medycznego.

Kobieta zapytała, czy może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na ten sprzęt i leki oraz na gaziki do dezynfekcji. Zaznaczyła, że nie otrzymuje na ten cel żadnej refundacji.

Dyrektor KIS przypomniał, że zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT osoba niepełnosprawna może odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych. Do tej kategorii zalicza się wydatki na zakup glukometru oraz osprzętu, tj.: baterii, nakłuwaczy, lancetów, pasków testowych, penów (wstrzykiwaczy insuliny), igieł do penów oraz pasków testowych do pomiaru cukru i ciał ketonowych. Kobieta odliczy też wydatki na zakup okularów (szkieł korekcyjnych i oprawek) zaleconych przez lekarza specjalistę. Może też odliczyć wydatki na leki i insulinę, ale tylko nadwyżkę ponad 100 zł w danym miesiącu.

Gaziki do dezynfekcji nie są natomiast ani lekami, ani sprzętem, urządzeniem czy narzędziem technicznym niezbędnym w rehabilitacji. A to oznacza, że nie ma ulgi na ich zakup.

Nr interpretacji: 0114-KDIP3-3.4011. 162.2018.2.MP