Darowizna od najbliższej rodziny może być całkowicie zwolniona z podatku, niezależnie od jej wartości, jeśli obdarowany poinformuje skarbówkę o jej nabyciu. Podatnicy często zapominają jednak, że obowiązek zgłoszenia dotyczy nie tylko pieniędzy, ale również innych rzeczy, m.in. akcji i udziałów.

Czytaj więcej

Podatek nie tylko od spadku czy darowizny

Taką odpowiedź otrzymała podatniczka, której dziadek zamierza podarować papiery o wartości ponad 18 tys. zł. Chodzi o 30 przyjętych w 1996 r. akcji imiennych z 17 kuponami. Wartość jednej akcji wynosiła 1 lipca 2021 r. 600 zł. W 2004 r. nastąpiła konwersja posiadanych akcji imiennych na akcje na okaziciela. Podatniczka zapytała, w jaki sposób rozliczyć nabycie akcji od dziadka.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że będzie to darowizna, która może być zwolniona z podatku po spełnieniu ustawowych warunków. Zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Wysokość daniny ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do jednej z trzech grup zależy od stopnia pokrewieństwa albo powinowactwa z osobą, od której lub po której zostały nabyte. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy opodatkowaniu podlega nabycie od jednej osoby własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy.

Zgodnie natomiast z art. 4a ust. 1 ustawy zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

„Planowana darowizna akcji może korzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 4a ustawy, jeżeli wnioskodawczyni w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego złoży we właściwym urzędzie skarbowym zgłoszenie SD-Z2" – uznał dyrektor KIS.

Jeśli jednak umowa darowizny zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego, to wnioskodawczyni – w celu uzyskania zwolnienia – nie będzie miała obowiązku zgłoszenia jej do urzędu skarbowego, zgodnie z art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy.

Numer interpretacji: 0111-KDIB2-3.4015.130.2021.3.ASZ