Ministerstwo Finansów zapewniło „Rzeczpospolitą", że nie wydało wytycznych w sprawie kontrolowania sposobu rozliczenia wydatków zwracanych przez firmy swoim pracownikom. Nie zakazuje też zaliczania takich wydatków do podatkowych kosztów.

Czy to oznacza, że przedsiębiorcy mogą je bez obaw rozliczać? Niekoniecznie. Dostaliśmy niedawno list od czytelnika, który uczestniczył w tym roku w szkoleniu w urzędzie skarbowym. Poinformowano go tam, że kontrolerzy będą teraz kwestionować rozliczenie firm, które zaliczają do kosztów uzyskania przychodów wydatki z prywatnych środków pracowników (np. opłacane kartą z prywatnego konta) i później zwracane. Chodzi między innymi o wydatki przedstawicieli handlowych pracujących w terenie.

Czytaj: Które wydatki z tytułu delegacji mogą być kosztem podatkowym

Zaskakująca zmiana

– To zaskakujące, do tej pory fiskus nie kwestionował kosztów tylko dlatego, że najpierw zostały opłacone przez pracownika – mówi Piotr Świniarski, adwokat, właściciel kancelarii podatkowej.

– Takich sytuacji jest sporo, pracownicy często bowiem płacą z własnej kieszeni np. za przejazd taksówką albo obiad z kontrahentem, i dopiero później rozliczają się z pracodawcą. Nie każdy przecież pobiera wcześniej zaliczkę na wydatki albo dysponuje służbową kartą. W świetle informacji udzielanych przez urzędników rozliczanie takich kosztów staje się jednak ryzykowne – dodaje ekspert.

Zapytaliśmy o tę sprawę Ministerstwo Finansów. Odpowiedziało, że każdy wydatek jest indywidualnie oceniany przez urzędników. I zapewniło, że nie wydało żadnych wytycznych w sprawie kontroli zwracanych pracownikom kosztów.

– Sposób rozliczenia wydatku z pracownikiem nie powinien decydować o tym, czy może być podatkowym kosztem. I mam nadzieję, że się to nie zmieni – mówi Piotr Świniarski.

Interpretacje korzystne dla podatników

Do tej pory w interpretacjach dotyczących zwracanych pracownikom wydatków fiskus przypominał tylko o ogólnych warunkach rozliczania podatkowych kosztów. Między innymi o tym, że wydatek musi być poniesiony przez przedsiębiorcę. Czyli w ostatecznym rozrachunku pokryty z jego zasobów majątkowych. W sytuacji, w której firma zwraca pracownikowi wydatki, ten warunek jest spełniony.

Skarbówka zwracała też uwagę na zasady dokumentowania kosztów. Przykładowo w interpretacji dotyczącej rozliczenia wydatków związanych z załatwianiem różnych spraw dotyczących działalności firmy w miejscowości, w której ma siedzibę. Pracownicy finansują je z własnej kieszeni, a pracodawca je zwraca.

Jak czytamy w interpretacji, „spółka wykonując swoją działalność czyni to niejako przy pomocy swoich pracowników, którzy w jej imieniu i na jej rzecz dokonują zakupu pewnych towarów czy usług. Ponieważ odbiorcą tych towarów czy usług jest spółka to ona właśnie (a nie pracownik) powinna być wskazana na fakturze czy rachunku. W wyjątkowych sytuacjach, gdy niemożliwe jest uzyskanie faktury, transakcja może być udokumentowana biletem transportowym i paragonem fiskalnym opisanym przez spółkę" (interpretacja nr IPPB3/ 423-304/10-2/EB).

Fiskus zgadza się też na rozliczanie w podatkowych kosztach przedsiębiorcy wydatków ponoszonych przez pracowników w czasie podróży służbowych. Jak stwierdzono we wspomnianej interpretacji, „wydatki m.in. na dojazdy, zakwaterowanie, wyżywienie związane z wyjazdami służbowymi pracowników w rozumieniu kodeksu pracy mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów".

Decyduje związek z przychodem

Resort finansów o kosztach

W odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie „Rzeczpospolitej" czytamy: „Koszty uzyskania przychodów to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 15 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych). Aby zatem określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów z działalności gospodarczej, między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek tego typu, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie przychodu lub na zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodu. Jednocześnie wydatek ten nie może występować w katalogu wydatków niestanowiących kosztów podatkowych. Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów każdy wydatek wymaga indywidualnej oceny pod kątem związku z przychodami i racjonalności działania dla osiągnięcia przychodu".