W ramach ulgi można odliczyć wydatki na:

- adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, a także przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych,

- zakup wydawnictw i materiałów  szkoleniowych,

- zapłatę za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,

- zapłatę za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz za zabiegi rehabilitacyjne oraz zapłatę za przejazdy transportem publicznym związane z takim pobytem,

- opłacanie przewodników niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu z  I grupą inwalidztwa,

- utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa psa przewodnika,

- opiekę pielęgniarską w domu nad niepełnosprawnym w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla niepełnosprawnych z I grupą inwalidztwa,

- opłacenie tłumacza języka migowego,

- kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci niepełnosprawnych do 25 lat oraz opłaty za przejazdy środkami transportu publicznego,

- leki, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że trzeba je stosować,

- odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

> niepełnosprawnego – karetką transportu sanitarnego,

> niepełnosprawnego z I lub II grupą inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu,

- używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) niepełnosprawnego z I lub II grupą inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, w celu przewozu na niezbędne zabiegi.

W POGOTOWIU PODATKOWYM czytaj też:

 

Zobacz wyjaśnienie Ministerstwa Finansów:

Odliczamy ulgę rehabilitacyjną

 

Więcej w serwisie:

Prawo dla Ciebie

»

Podatki

»

Podatek dochodowy

»

PIT 2010

Roczne rozliczenie podatkowe

»

Ulgi i odliczenia

»

Ulga rehabilitacyjna