Od początku 2019 r. obowiązuje nowa ulga dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Odliczą od dochodu nawet 53 tys. zł na termomodernizację. Skarbówka wydała już pierwsze interpretacje, w których wyjaśnia, jak skorzystać z preferencji.

Wydatki na docieplenie i wymianę pieca odliczy właściciel domu wybudowanego w latach 90. Mówi o tym interpretacja nr 0113-KDIPT3.4011. 55.2019. 2.MH. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że ulga obejmuje wydatki na zakup materiałów budowlanych oraz urządzeń i usług związanych z termomodernizacją.

Czytaj także: Ekologiczni zyskają, ale od tego roku

Z preferencji mogą skorzystać osoby płacące podatek według skali, 19-proc. liniowy PIT lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeśli są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Odliczenie przysługuje pod warunkiem zakończenia termomodernizacji w ciągu trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Szeroki katalog odliczeń

Katalog wydatków określa rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju. Są to m.in. materiały budowlane do dociepleń, kotły kondensacyjne gazowe, olejowe i na paliwo stałe (ale spełniający wymogi UE), pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne oraz stolarka okienna i drzwiowa.

W myśl art. 26h ust. 2 ustawy o PIT kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł od wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach należących do danego podatnika. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Jeśli jednak ktoś ma zbyt niski dochód, by odliczyć wszystkie wydatki, termin na skorzystanie z ulgi zostaje przedłużony do sześciu lat.

Dyrektor KIS zaznaczył, że przepisy nie uzależniają odliczenia od przeprowadzenia audytu energetycznego (czyli ekspertyzy wskazującej, jak docieplić budynek) w jakiejkolwiek fazie realizacji inwestycji. Podatnik pytał o to, ponieważ taki warunek był rozważany na etapie prac sejmowych. Ostatecznie z niego zrezygnowano.

Co istotne, w korzystaniu z preferencji nie przeszkadza kredyt. Fiskus potwierdził, że ulgę odliczy przedsiębiorca płacący liniowy PIT, który chce zamontować w swoim domu instalację fotowoltaiczną i zaciągnął na ten cel kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mówi o tym interpretacja nr 0113-KDIPT3. 4011.61.2019. 2.MH. Nie będzie to jednak dotacja, gdyż kredyt zostanie w całości spłacony.

– Źródło finansowania wydatków (kredyt, pożyczka) nie ma znaczenia dla możliwości skorzystania z ulgi, jeżeli to podatnik ostatecznie ponosi wydatek – czy to bezpośrednio ze swoich dochodów, czy też zaciągając kredyt, który następnie spłaca – wyjaśnia skarbówka.

Tylko wybudowane

Z ulgi nie skorzystają jednak ci, którzy dopiero budują dom. Taką odpowiedź (nr 0113-KDIPT3.4011. 58.2019. 2.MH) otrzymała podatniczka, która jest współwłaścicielką nowo budowanego domu jednorodzinnego, a pozwolenie na budowę uzyskała w 2017 r. Napisała, że obecnie przeprowadza jego termomodernizację, czyli ocieplenie stropu i ścian zewnętrznych, montaż drzwi oraz montaż instalacji ogrzewania. Dyrektor KIS nie zgodził się na odliczenie. Wyjaśnił, że w momencie ponoszenia wydatków na budowę podatnik nie jest właścicielem budynku, lecz nakładów, które prowadzą do jego powstania.

– Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. regulacje wykluczają stosowanie ulgi do wydatków na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym w budowie. Odliczenie dotyczy wyłącznie budynków już wybudowanych – czytamy w interpretacji.

Opinia dla „rzeczpospolitej"

Grzegorz Grochowina, Starszy menedżer w KPMG w Polsce

Ulga termomodernizacyjna ma zachęcić właścicieli domów do inwestycji w rozwiązania proekologiczne, których celem jest poprawa jakości powietrza, a jednocześnie ma przyczynić się m.in. do zmniejszenia wydatków na ogrzewanie.

Należy zaznaczyć, że preferencja ta jest skierowana co do zasady do właścicieli już istniejących budynków. Z ulgi tej nie można bowiem skorzystać gdy budynek jest w budowie.

Ze względu na dość wysoki limit wynoszący 53 tys. zł oraz szeroki katalog wydatków objętych odliczeniem wydaje się, iż ulga ta może stać się popularnym rozwiązaniem wśród podatników. To jednak dopiero początek jej obowiązywania.

Po raz pierwszy podatnicy będą mogli z niej skorzystać w rozliczeniu PIT za 2019 r.