Kasy fiskalne od 1 stycznia 2015 r.

Od przyszłego roku zmienią się zasady zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Będą je musieli kupić m.in. prawnicy, doradcy podatkowi, lekarze, dentyści, fryzjerzy, kosmetyczki i właściciele warsztatów samochodowych. Korzystne jest natomiast wyłączenie z ewidencjonowania czynności, które dotyczą środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Publikacja: 23.12.2014 06:50

Kasy fiskalne od 1 stycznia 2015 r.

Foto: 123RF

Koniec roku to dla księgowych i osób zajmujących się prawem podatkowym okres analizowania nadchodzących zmian w przepisach. Jeden z obszarów, w których te zmiany występują niemal tradycyjnie, to stopniowe ograniczanie listy podmiotów uprawnionych do zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących. Nie inaczej jest również obecnie, ponieważ obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. rozporządzenie ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przynosi wiele nowości.

Zgodnie z jego § 2 zlikwidowane zostały wynikające z załącznika zwolnienia właściwe dla:

- świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników na warunkach wskazanych dotychczas w poz. 34 tego załącznika (tj. udokumentowane fakturą identyfikującą nabywcę przy jednoczesnym wykonaniu w poprzednim roku nie więcej niż 50 takich usług) oraz

- sprzedaży biletów i rezerwacji miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich uwarunkowanej zapłatą za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Jednocześnie w katalogu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania kasą pojawiła się dostawa towarów i świadczenie usług, które są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Jeśli z kolei chodzi o tzw. zwolnienie podmiotowe (§ 3 rozporządzenia), to utrzymany został limit sprzedaży uprawniający do zwolnienia. Mianowicie do końca roku 2016 z obowiązku stosowania kasy zwolnieni zostali ci podatnicy, których obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie osiągnął w poprzednim roku kwoty 20 000 zł. Przy czym jeśli podatnicy rozpoczęli taką sprzedaż w poprzednim roku podatkowym, to wartość limitu zwolnienia ustala się proporcjonalnie do okresu wykonywania tych czynności. Podobnie jest w przypadku podatników, którzy rozpoczną dostawę towarów i świadczenie usług po 31 grudnia br.

Warte odnotowania jest także utrzymanie zwolnienia z obowiązku stosowania kasy, gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych (wymienionych w części I załącznika) w całkowitym obrocie podatnika na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych był w poprzednim roku wyższy niż 80 proc., a w przypadku podatników rozpoczynających po 31 grudnia br. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz tych podmiotów – jeżeli przewidywany proporcjonalny udział procentowy będzie wyższy niż 80 proc.:

- za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności,

- za okres do końca roku, jeśli okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy.

Od 1 stycznia zwolnień nie stosuje się w przypadku dostawy niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych, a także dostawy perfum i wód toaletowych (z pewnymi wyjątkami). Poza tym stosowanie zwolnień jest (z pewnymi wyjątkami) wyłączone w razie świadczenia usług:

- naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

- wymiany opon lub kół pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

- w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

- w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów,

- prawniczych (z wyłączeniem czynności notarialnych),

- doradztwa podatkowego,

- związanych z wyżywieniem – świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne (w tym sezonowo) oraz usług kateringu (z wyjątkiem m.in. świadczonych na pokładach samolotu),

- fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

Oznacza to, że od 1 stycznia kolejna grupa podatników utraci zwolnienie z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Wprowadzone zmiany są więc kolejnym krokiem w kierunku stopniowej eliminacji systemu zwolnień.

Autor jest doradcą podatkowym

Koniec roku to dla księgowych i osób zajmujących się prawem podatkowym okres analizowania nadchodzących zmian w przepisach. Jeden z obszarów, w których te zmiany występują niemal tradycyjnie, to stopniowe ograniczanie listy podmiotów uprawnionych do zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących. Nie inaczej jest również obecnie, ponieważ obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. rozporządzenie ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przynosi wiele nowości.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
ZUS
ZUS przekazał ważne informacje na temat rozliczenia składki zdrowotnej
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo karne
NIK zawiadamia prokuraturę o próbie usunięcia przemocą Mariana Banasia
Aplikacje i egzaminy
Znów mniej chętnych na prawnicze egzaminy zawodowe
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a