Miejsce na zamieszczenie wniosku o przekazanie 1 proc. znajduje się we wszystkich najważniejszych formularzach zeznań rocznych.

Można go złożyć w formularzach: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 oraz PIT-28.

Co do zasady w jednym formularzu można wskazać tylko jednego beneficjenta. Jeśli jednak podatnik musi wypełnić więcej niż jedno zeznanie roczne, może wspomóc więcej organizacji.

W każdym formularzu można wskazać innego beneficjena. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby we wszystkich składanych do urzędu skarbowego zeznaniach rocznych wpisać tego samego.