[b]Tak orzekł WSA w Warszawie w wyroku z 28 maja 2010 r. (III SA/Wa 2178/09).[/b]

Nie nazwa, ale cel czynności podejmowanych przez spółkę decyduje o ich kwalifikacji prawnej. Językowa i celowościowa wykładnia przepisów prowadzi do wniosku, że premie wypłacane przez spółkę są rabatem w myśl [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B6E2539E9AA8AC35AFFF88679587854E?id=172827]ustawy o VAT[/link], nie są więc odrębną usługą. Konieczność wystawienia przez spółkę licznych faktur korygujących nie stanowi przeszkody do zastosowania takiej interpretacji prawa.

[i]Więcej ciekawego orzecznictwa podatkowego można znaleźć w biuletynie Tax24 – Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych: www.deloitte.com/pl/tax24[/i]