[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 18 lutego 2010 r., (I SA/Wr 1770/09). [/b]

[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]

Spółka akcyjna wystąpiła z wnioskiem o interpretację. Podała, że dokonuje, od zewnętrznych dostawców, zakupu towarów i usług na rzecz pracowników. Wydatki pokrywa w całości z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Ponadto dofinansowuje swoim pracownikom w części wyjazdy wypoczynkowe we własnym ośrodku wczasowym, w którym oprócz pracowników przebywają osoby, które opłacały swój pobyt.

Zastanawiała się, czy od wydatków sfinansowanych ze środków zfśs przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego?

Jej zdaniem pracodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych na rzecz pracowników wydatków, sfinansowanych z zfśs.

Natomiast w związku ze świadczoną usługą wypoczynku na rzecz pracowników pracodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w kupionych towarach i usługach koniecznych do świadczenia tych usług. Ostatecznie sprawa trafiła do sądu.

[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]

WSA stwierdził, że skarga jest zasadna.

[b]Jeśli pracodawca dokonuje zakupu towarów i usług o charakterze socjalnym ze środków zfśs i towary te i usługi przekazuje swoim pracownikom, nie działa jako podatnik VAT[/b] w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=17D1F175CBC1000681743E9D550EDE8C?n=1&id=172827&wid=337454]ustawy o VAT[/link], a jedynie jako podmiot administrujący środkami funduszu. [b]W takim przypadku nie wystąpi podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług dla pracowników, ani podatek należny przy przekazaniu tych towarów i usług pracownikom.[/b]

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

[b]Jeśli jednak pracodawca samodzielnie świadczy usługi o charakterze socjalnym na rzecz pracowników (np. związane z wypoczynkiem) i koszty świadczenia tych usług pokrywane są w całości lub w części ze środków zfśs, są to usługi świadczone przez podatnika VAT[/b] w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT i za wynagrodzeniem, w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Organ stwierdził, że usługi świadczone przez spółkę na rzecz pracowników, w części finansowanej z zfśs, są usługami nieodpłatnymi, ale ponieważ nie spełniają dyspozycji art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Zdaniem WSA stanowisko to nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach. Dla oceny odpłatności usług świadczonych przez pracodawcę na rzecz swoich pracowników nie ma bowiem znaczenia, z jakich środków zostanie zapłacone pracodawcy wynagrodzenie. W każdym przypadku pracodawca otrzymuje je w całości.

Wynagrodzenie to jest finansowane albo ze środków zfśs, albo bezpośrednio przez pracownika i ze środków zfśs. [b]Dla oceny, czy świadczona usługa ma charakter odpłatny, czy też nieodpłatny, niezbędne jest stwierdzenie, czy podmiot świadczący usługę otrzymuje całość należnego od nabywcy świadczenia.[/b]