Był radcą prawnym, który rozpoczął karierę zawodową jako pracownik naukowy PAN, a później pracował jako radca prawny w przedsiębiorstwach państwowych. Po transformacji 1989 r. związał się z jedną z pierwszych międzynarodowych kancelarii prawniczych, które otworzyły biuro w Polsce – Vinson & Elkins. Później przeszedł do White & Case, z którą był związany jako partner przez kolejnych 20 lat. Następnie wraz z kilkoma kolegami założył własną kancelarię, która po kilku latach połączyła się z warszawskim biurem kancelarii Noerr.

Dr Jurcewicz był prawnikiem wszechstronnym. Prowadził zarówno transakcje, jak i procesy. W transakcjach dał się poznać jako wytrawny negocjator, który znajdował uznanie zarówno swoich klientów, jak i drugiej strony. Wynikało to przede wszystkim z jego niekonfrontacyjnego podejścia do negocjacji i umiejętności znajdywania rozwiązań satysfakcjonujących obie strony. Poza fuzjami i przejęciami specjalizował się także w transakcjach na rynku kapitałowym. By jednym z współtwórców tzw. ładu korporacyjnego, czyli dobrych praktyk na rynku kapitałowym.

Na płaszczyźnie procesowej przedmiotem jego szczególnego zainteresowania był arbitraż. Występował jako pełnomocnik w wielu głośnych procesach arbitrażowych. Był jednak przede wszystkim znany jako arbiter, często powoływany przez kolegów jako przewodniczący zespołu orzekającego. Arbitraż interesował go również od strony naukowej. Był autorem wielu publikacji z tej dziedziny prawa. Brał też aktywny udział w pracach nad reformą arbitrażu i zmianami w regulaminach sądów arbitrażowych.

We wszystkich kancelariach, z którymi był związany, dał się poznać nie tylko jako znakomity prawnik, ale również jako wychowawca młodego pokolenia prawników. Jego drzwi były zawsze otwarte dla kolegów, zwłaszcza tych młodszych. Pomagał w znalezieniu rozwiązania problemów, z którymi się do niego zwracali. Jego rady i sugestie cechowała nie tylko dogłębna znajomość prawa, ale przede wszystkim umiejętność znalezienia praktycznej interpretacji przepisów, które nie były dostosowane do regulowania spraw, z którym stykali się klienci kancelarii.

W 2018 r. na gali Polskiego Związku Pracodawców Prawniczych dr Jurcewicz został uhonorowany tytułem Prawnika 30-lecia za swój wkład w rozwój rynku prawniczego w Polsce po 1989 r.