Witold Daniłowicz

Witold Daniłowicz

Witold Daniłowicz: Kto jest stroną społeczną w debacie o łowiectwie?

W rozumieniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dialog społeczny ma służyć aktywnemu współudziałowi obywateli. Decyzje w istotnych sprawach powinny być podejmowane przy współudziale obywateli. Ale których obywateli? Naturalne tych, których dana sprawa dotyczy. Obowiązkiem organów państwa jest zapewnienie im udziału w tym procesie.

Witold Daniłowicz: Popierajmy łowiectwo, zanim będzie za późno

Przeciwnicy myśliwstwa walczą przede wszystkim z myśliwymi, bo ich zdaniem polują oni dla rekreacji. O zwierzęta im nie chodzi. Te bowiem i tak będą musiały zostać zredukowane, gdyż jest ich po prostu za dużo.

Witold Dniłowicz: Polityka i łowy - jak władza nie chce stracić głosów wyborców

Propozycjom zmian w prawie łowieckim brakuje refleksji nad stanem łowiectwa w Polsce i jego potrzebami. Chodzi jedynie o rozwiązanie bieżącego problemu, czyli niezadowolenia rolników z powodu braku sukcesów rządu w walce z wirusem ASF. A to może się przełożyć na decyzje wyborcze.

Witold Daniłowicz: Reformujmy łowiectwo, ale jak? - replika

Moi polemiści postulują reformę modelu łowiectwa w sposób, który uwzględni aktualną wiedzę na temat dzikiej przyrody. Jest to pięknie brzmiące hasło, ale co właściwie z niego wynika w sensie praktycznych zmian w modelu polskiego łowiectwa?

Witold Daniłowicz: Specustawa nie rozwiąże problemu chorych świń

Za walkę z ASF powinna odpowiadać służba weterynaryjna, która jako jedyna jest do tego profesjonalnie przygotowana. Tymczasem główny ciężar walki z ASF mieliby wziąć na siebie myśliwi.

Dwa oblicza ochrony przyrody - Witold Daniłowicz o konieczności przywrócenia polowań na bobry

Myśliwi boją się, że państwo przerzuci na nich obowiązek płacenia za szkody wyrządzone przez bobry. Teraz pieniądze wypłaca Skarb Państwa. Są to coraz wyższe kwoty.

Polemicznie o polowaniach

Wydawałoby się, że podanie uczestnikom szczytu klimatycznego w Katowicach najzdrowszego mięsa, jakim niewątpliwie jest dziczyzna, zasługuje na pochwałę, a nie na krytykę.

Korpus Myśliwski do redukcji zwierząt - Witold Daniłowicz o pomysłach reformy modelu ustrojowego łowiectwa

Rząd nie ma programu walki z ASF i szuka kogoś, kogo może wskazać palcem i powiedzieć: „to wina myśliwych – nie wypełniają swojego obowiązku, nie chcą wybić dzików i zaraza się roznosi" – pisze ekspert Witold Daniłowicz.

Prawo łowieckie: rolnicy mogliby korzystać z polowań na swoich polach

Zamiast pisać zakazy, lepiej było dać rolnikom pieniądze; mieliby korzyść z tego, że myśliwi polują na ich polach.