Instytucje publiczne powinny załatwiać sprawy przedsiębiorców bez zbędnej zwłoki. Taki obowiązek nakłada na nie ustawa – Prawo działalności gospodarczej.

Ta sama ustawa – o czym urzędnicy często zapominają – daje przedsiębiorcom ważne uprawnienie. Jeśli organ, do którego złożyli wniosek, nie rozpatrzy go w terminie (zazwyczaj są to dwa miesiące), przyjmuje się, że wydał rozstrzygnięcie zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy. Skutek jest taki, że właściciel firmy z mocy prawa nabywa uprawnienie, o które wnioskował.

Prawo działalności gospodarczej pozwala także przedsiębiorcy wystąpić do urzędu o interpretację przepisów dotyczących danin publicznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. I w tym przypadku, jeśli urząd „zapomni" wydać interpretację w ciągu 30 dni, przyjmuje się, że uznał stanowisko przedsiębiorcy za zasadne.

Więcej na ten temat w dzisiejszym dodatku „Administracja". Zapraszam Państwa do lektury.