Według danych opublikowanych w ubiegłym roku przez Ministerstwo Finansów, w 2014 roku urzędy skarbowe w Polsce przeprowadziły prawie 80 tys. kontroli podatkowych, a urzędy kontroli skarbowej zrealizowały łącznie ponad 10 tys. postępowań kontrolnych, przy czym dodatkowo, działając na zlecenie innych urzędów, wykonały blisko 6 tys. czynności sprawdzających dokumenty u kontrahentów kontrolowanych podatników oraz prawie 3 tys. przesłuchań i oględzin. Każdy przedsiębiorca powinien się więc liczyć z możliwością skontrolowania prawidłowości jego rozliczeń przez upoważniony do tego organ. Ba, może też się zdarzyć, że wizyta urzędników będzie dotyczyła rozliczeń podatkowych innego podmiotu, ale zechcą oni w ramach kontroli krzyżowej sprawdzić dokumenty u kontrahentów kontrolowanego. Dlatego warto orientować się w zasadach, według których pracownicy fiskusa mogą wykonywać swoje czynności i przeglądać firmową dokumentację. Na temat tych reguł, procedur i przeprowadzanych czynności piszemy w pierwszym artykule z cyklu „Kontrola w firmie"- "Gdy do przedsiębiorcy przyjdą urzędnicy wysłani przez fiskusa".

Takie odwiedziny pracowników skarbówki w siedzibie przedsiębiorstwa nie należą do wizyt miłych i pożądanych, bo przepisy podatkowe są na tyle skomplikowane i niejasne, że o pomyłkę nietrudno, czego przykładem mogą być np. problemy związane z podatkiem u źródła, który ciągle powoduje wątpliwości i sprawia, ?że przedsiębiorcy wchodzą w spory ?z organami podatkowymi - "Podatek u źródła wciąż budzi spory i wywołuje kontrowersje". Niektórzy starają się zabezpieczyć i przed podjęciem działań uzyskać dla siebie interpretację przepisów prawa podatkowego. O tym gdzie się zwrócić w tej sprawie i że nie każdy wnioskodawca taką interpretację dostanie, piszemy w art. "Nie każdy otrzyma interpretację indywidualną".

W tym numerze przypominamy także, że za trzy dni upływa termin rocznej korekty VAT u podatników, którzy rozliczają ten podatek za okresy miesięczne i którzy wykonują działalność mieszaną - czytaj art.: "Jak rozliczyć roczną korektę VAT od środków trwałych".

Zapraszam do lektury tygodnika „Podatki".