Gdy ustawodawca wprowadził zmiany, dopieszczając przepis po przepisie, z uwzględnieniem nawet tych bardziej abstrakcyjnych okoliczności. Niestety, dotyczy to również ostatnich nowelizacji kodeksu pracy. Świadczy o tym choćby fakt, że nie brakuje tematów związanych z wątpliwościami w stosowaniu nowych przepisów.

W dzisiejszym numerze autorzy znów zwracają uwagę na niedociągnięcia legislacyjne, które nierzadko będą zmuszać pracodawców do nierównego traktowania pracowników. Dotyczy to m.in. zwolnienia w celu opieki nad dzieckiem udzielanego na godziny. Wcześniej pisaliśmy już, że niższa dobowa norma czasu pracy nie pozwala zmniejszyć liczby godzin wolnego. Jednak ustawodawca nie powiązał tej zmiany również z systemem czasu pracy. W ten sposób mogą wystąpić różnice w liczbie wolnych godzin między osobami zatrudnionymi na cały etat, a niepełnoetatowiec ma szansę wziąć ich tyle, jak gdyby pracował w pełnym wymiarze czasu pracy -  więcej w artykule "Opieka na godziny z problemami".

Takich niedociągnięć jest zacznie więcej. Dotyczą uprawnień rodziców i obowiązujących od poniedziałku zmian w zatrudnianiu na czas określony. Zapraszam do lektury!