Pierwsza obejmie resort pracy, druga pokieruje Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

Bieńkowską Tusk sprowadzi do Warszawy ze Śląska. Dotychczas w urzędzie marszałkowskim województwa śląskiego zarządzała wydziałem rozwoju regionalnego. Dobre noty wystawiają jej poprzedni pracodawcy – obecny marszałek Janusz Moszyński i były – dr Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego. Skończyła studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie. Dokształcała się z zarządzania w SGH, zaliczyła staże w MSZ i Wielkiej Brytanii. Ma męża i trójkę dzieci.

Jolanta Fedak, która ma zarządzać resortem pracy, jest z Zielonej Góry. W Lubuskiem startowała w tym roku do Senatu z listy PSL, ale do wyższej izby się nie dostała. Związana z PSL od 18 lat, dziś należy do zarządu województwa lubuskiego (odpowiada za wieś, meliorację i rolnictwo). Wcześniej kierowała biurem PSL w Zielonej Górze, a od 2001 do 2003 roku była wicewojewodą odpowiedzialnym za sprawy społeczne. Z wykształcenia jest politologiem, skończyła nauki polityczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest zamężna, ma córkę.

O kandydatach na szefów resortów w rządzie Donalda Tuska „Rz” pisała już w wydaniu sobotnio-niedzielnym.