"Wiceminister Paweł Orłowski, z upoważnienia minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej, będzie podejmował decyzje i zajmował stanowisko w sprawach mieszkalnictwa" - podkreślił rzecznik prasowy resortu.

Orłowski ma nadzorować trzy departamenty: zarządzania europejskim funduszem społecznym, polityki przestrzennej oraz mieszkalnictwa.

Orłowski pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego od 12 grudnia 2011 r. Wcześniej był m.in. posłem na Sejm RP oraz wiceprezydentem Sopotu odpowiedzialnym za wykorzystanie funduszy europejskich, opracowywanie strategii rozwoju, gospodarkę nieruchomościami i politykę społeczną.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim w 2000 roku. Jest także absolwentem Studium Kierowników Projektów Europejskich, prowadzonego przez Agencję Rozwoju Pomorza.

Pod koniec listopada Elżbieta Bieńkowska została wicepremierem oraz szefem nowego resortu utworzonego z ministerstw: rozwoju regionalnego oraz transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. W tym czasie Piotr Styczeń został odwołany ze stanowiska podsekretarza stanu w ministerstwie infrastruktury i rozwoju, gdzie odpowiadał za sprawy budownictwa.

Styczeń był związany zawodowo ze spółdzielczością mieszkaniową od 1992 r. W latach 1999-2005 był prezesem zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Włókno" w Gorzowie Wielkopolskim; w latach 1998-1999 dyrektorem w Pomorskich Kopalniach Żwiru; a w latach 2001-2005 prezesem zarządu Fundacji na Rzecz Gorzowskiej Szkoły Wyższej w Gorzowie Wielkopolskim. Posiada licencję zawodową zarządcy nieruchomości, jest też wykładowcą z zakresu zarządzania nieruchomościami.