MSD jest jednym z najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw na świecie. Jak to się przekłada na wasze działania w Polsce? Tutaj firma też przeprowadza badania nad innowacyjnymi lekami?

MSD inwestuje rocznie 13,6 mld dol. w badania oraz rozwój innowacyjnych leków i szczepionek. Dla MSD Polska jest jednym z najważniejszych krajów pod względem badań klinicznych. W Polsce prowadzimy ponad 100 badań, współpracujemy z 400 ośrodkami badawczymi i angażujemy około 3 tys. pacjentów. Polska jest znaczącym ogniwem w naszym procesie badawczo-rozwojowym.

Jaki jest wpływ tych badań na polską gospodarkę?

Rocznie inwestujemy tu w badania ponad 120 mln zł. Nasz wpływ na gospodarkę jest znaczący, a inwestycje w Polsce są rozległe.

MSD działa w Polsce od 30 lat, pan pracuje tu niespełna rok. Jak postrzega pan kondycję firmy?

To niezwykłe, jak nasza obecność w Polsce wzmocniła się przez 30 lat. Gdy zaczynaliśmy, w polskim oddziale było 12 osób. 30 lat później działamy na rzecz zdrowia w gronie blisko 1000 specjalistów w Polsce. Z mojej perspektywy był to wymagający rok. Z jednej strony przyjazd do nowego kraju, z drugiej zaś strony firma odpowiada na globalne wyzwania w ochronie zdrowia. Jestem pod wrażeniem pracowników, ich poświęcenia, skupienia na pacjentach, wspierania służby zdrowia. Jestem pewien, że możemy kontynuować dostarczanie innowacyjnych szczepionek i leków dla osób z Polski, które ich potrzebują. Patrzę w przyszłość z dużym optymizmem. Oddanie i pasja pracowników są dla mnie impulsami do działania.

Pandemia koronawirusa jest jednym z największych wyzwań w ostatnich latach. Jak to wpłynęło na samą firmę i cały przemysł?

Pandemia wywarła ogromny wpływ na całą branżę. Patrząc od strony biznesowej, musieliśmy przystosować się do nowej rzeczywistości. Początkowo zmieniliśmy priorytety, żeby stawić czoła nowym wyzwaniom. Staraliśmy się w każdy możliwy sposób wspierać pacjentów i lekarzy. Z globalnej perspektywy reakcja była bardzo szybka. MSD jako światowa organizacja zainwestowała znaczące środki w badania i rozwój szczepionek i leków. Teraz skupiamy się na rozwoju badań w kierunku – potencjalnie pierwszego – leku na koronawirusa. Obecnie jesteśmy w trzeciej fazie badań klinicznych. Część z tych badań przeprowadzamy w Polsce.

Widzi pan systemowe zmiany, które mogą poprawić innowacyjną działalność firmy w Polsce?

W kwestii inwestycji w ochronę zdrowia Polska nie wypada najlepiej na tle innych krajów w Europie. Trzeba zacząć od podstaw i upewnić się, że inwestycje w ochronę zdrowia jako procent PKB będą szły w górę. Priorytetem powinno być zapewnienie pacjentom dostępu do innowacyjnych terapii oraz szczepionek. Trzeba minimalizować potrzebę hospitalizacji, czas pobytu w szpitalu oraz upraszczać procedury.

Dzięki temu ludzie będą zdrowsi, a to ma pozytywny wpływ na gospodarkę i służbę zdrowia.

Jak pan ocenia Forum Ekonomiczne w Karpaczu? Czy dyskusje, które się tu odbywają, pozytywnie wpłyną na jakość ochrony zdrowia w Polsce?

To ogromne wydarzenie i bardzo konstruktywne forum wymiany poglądów i wniosków. Zawsze, gdy widzi się tylu kluczowych partnerów w jednym miejscu, można toczyć ciekawe i inspirujące dyskusje. Forum Ekonomiczne pozwala nam dyskutować o przyszłości i wymyślać nowe strategie. Zawsze, gdy jest dialog, są i pozytywne efekty. Finalnie priorytetem jest pacjent i jego dobro. Jeśli będziemy o tym pamiętać, dyskusje będą zmieniać otaczającą nas rzeczywistość.

MSD została uhonorowana w Karpaczu nagrodą Forum Ekonomicznego. Co oznacza ona dla firmy?

Otrzymaliśmy to wyróżnienie w uznaniu naszego zaangażowania w ochronę zdrowia na przestrzeni 30 lat działalności MSD w Polsce. To wielki zaszczyt. Kilka tygodni temu otrzymaliśmy również decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii status centrum badawczo-rozwojowego dla MSD Polska. To pokazuje, jak duży nacisk kładziemy na badania i innowacje w Polsce.

Materiał powstał we współpracy z firmą MSD w ramach akcji społecznej Rzeczpospolitej #oddychaj