Na konferencji prasowej z 7 grudnia minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że od 1 marca w Polsce ma wejść w życie obowiązek szczepień przeciw COVID-19 wobec przedstawicieli określonych grup zawodowych - pracowników ochrony zdrowia, nauczycieli i służb mundurowych. 

Czytaj więcej

Nowe obostrzenia: mniejsze limity, sprawdzanie certyfikatów, nauka zdalna

Ministerstwo Zdrowia na swoim profilu na Twitterze podkreśla jednak, że wprowadzony obowiązek szczepień nie jest przymusem.

Na czym polega różnica? Odpowiedź można znaleźć w Ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Słowo "przymus" pojawia się w ustawie w artykule 36, który stanowi, że "wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi szczepienia, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub izolacji, a u której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, może być zastosowany środek przymusu bezpośredniego polegający na przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków".

Przymusowe podanie leku jest doraźnym lub przewidzianym w planie postępowania leczniczego wprowadzeniem leków do organizmu osoby – bez jej zgody

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

W przypadku takiego przymusu lekarze mogą prosić o pomoc "Policję, Straż Graniczną lub Żandarmerię Wojskową".

"Przed zastosowaniem środka przymusu bezpośredniego uprzedza się o tym osobę, wobec której środek przymusu bezpośredniego ma być zastosowany, i fakt ten odnotowuje się w dokumentacji medycznej. Przy wyborze środka przymusu bezpośredniego należy wybierać środek możliwie dla tej osoby najmniej uciążliwy, a przy stosowaniu środka przymusu bezpośredniego należy zachować szczególną ostrożność i dbałość o dobro tej osoby" - głosi ustawa.

"Przymusowe podanie leku jest doraźnym lub przewidzianym w planie postępowania leczniczego wprowadzeniem leków do organizmu osoby – bez jej zgody" - czytamy również w ustawie.